BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Jan (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Title
Ocena systemu preferencji handlowych UE
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 5 (174), s. 17-22, wykr.
Keyword
Wymiana handlowa, Powszechny System Preferencji, Struktura eksportu, Struktura importu
Trade exchange, Generalized System of Preference (GSP), Export structure, Import structure
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W trakcie wielostronnych negocjacji handlowych prowadzonych pod egidą Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach tzw. rundy rozwoju (Doha Development Agenda - DDA), kraje rozwijające się, zwłaszcza te o najniższym o poziomie dochodu narodowego, podnosiły kwestię negatywnego wpływu liberalizacji handlu na wymianę realizowaną na warunkach preferencji handlowych, z których korzystają liczne kraje rozwijające się. Te inicjatywy krajów rozwijających się doprowadziły do sporządzenia szeregu analiz w różnych organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Sprawą zajęła się również Komisja Europejska, która przedstawiła odpowiedni raport Parlamentowi Europejskiemu w maju 2006 r. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Preferential Trade in the EU - Making Trade Policy Work for Development; DG Trade, May 2006
  2. Gallezot i Bureau, The Trade Effects of the EUfs Everything but Arms Initiative, raport dla DG ds. Handlu Komisji Europejskiej, 2005 r.
  3. Aleksandrę Bujnowska, Wpływ zmian taryfy celnej na import towarów przemysłowych, IKCHZ, Warszawa 2005
  4. The assessment of the Doha Round following the WTO Agreement, 1 August 2004
  5. M. Mlachila i Y. Yang, The end of textiles quotas: A case study of the impact on Bangladesh, MFW, Waszyngton, 2004
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu