BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszka Adam
Title
Sezonowość rozkładu stóp zwrotu a efektywność rynku kapitałowego
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 181-195, tab.
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynki zagraniczne, Stopa zwrotu, Giełda papierów wartościowych, Efektywność
Capital market, Foreign markets, Rate of return, Stock market, Effectiveness
Abstract
Hipoteza o efektywności rynku kapitałowego, nawet już w słabej formie, głosi, że analiza historycznych stóp zwrotu nie powinna dostarczać użytecznych informacji pozwalających na przewidywanie stóp zwrotu w przyszłości i osiąganie ponadnormalnych zysków. Wydawałoby się więc, że w warunkach rynku efektywnego nie powinny występować trwałe zależności sezonowe. Jednakże liczne prace, poświęcone zarówno rynkowi amerykańskiemu, jak również i innym rozwiniętym giełdom zagranicznym, wskazują na występowanie pewnego czasowego układu stóp zwrotu z papierów wartościowych. Wiele badań prowadzi do wniosku, że stopa zwrotu uwarunkowana może być porą dnia, dnia tygodnia lub miesiąca. Zaobserwowane anomalie, nazywane są często efektami "godziny w dniu", "dnia w tygodniu" czy też "miesiąca w roku"; przez wielu przytaczane są często jako jeden z głównych argumentów przeczących efektywności tynku kapitałowego. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawiera przegląd najważniejszych badań nad sezonowością stóp zwrotu na rozwiniętych rynkach kapitałowych, w tym głównie na rynku amerykańskim. Natomiast w drugiej części autor prezentuje wyniki badań własnych, przeprowadzonych w odniesieniu do kształtowania się stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 3 października 1995 do 1 października 1999. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Fama E., Efficient Capital Markets II, Journal of Finance", no. 5., December 1991.
 2. Haugen R. A., Lakonishok J., The Incredible January Effect, Dow Jones-Irwin, Homewood, 1988.
 3. Lakonishok J., Smidt S., Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective, "Review of Financial Studies", Winter 1988.
 4. Dimison E., Stock Market Anomalies, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 5. Keim D. B., Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence, Journal of Financial Economics", June 1983.
 6. Reinganum M. R., The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January, "Journal of Financial Economics", June 1983.
 7. Jones C. D., Pearce O. K., Wilson J. W., Can Tax-Loss Selling Explain the January Effect?, "Journal of Finance", No. 2, June 1987.
 8. Schultz P., Personal Income Taxes and the January Effect: Small Firm Stock Returns Before the War Revenue Act of 1917, "Journal of Finance", March 1985.
 9. Kiyoshi K., Seasonal and Size Anomalies in the Japanese Stock Market, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", June 1985.
 10. Reinganum M. R., Shapiro A. C., Taxes and Stock Return Seasonality: Evidence from the London Stock Exchange, "Journal of Business", April 1987.
 11. Brown P., Keim D. B., Kleidon A. W., Marsh T. A., Stock Return Seasonalities and the Tax-Loss Selling Hypothesis: Analysis of the Arguments and Australian Evidence, "Journal of Financial Economics", June 1983.
 12. Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 13. Ariel R., A Monthly Effect in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", March 1987.
 14. French K. R., Stock Returns for the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", March 1980; M. R. Gibbson, P. J. Hess, Day of the Week Effects and Asset Returns, "Journal of Business", no. 54, 1981; D. K. Keim, R. F. Stambaugh, A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns, "Journal of Finance", June 1985.
 15. Rogalski R. J., New Findings Regarding Day-of-the-Week Returns over Trading and Non-Trading Periods, "Journal of Finance", December 1984.
 16. Smirlock M., Starks L., Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", September 1986.
 17. Harris L., A Transaction Data Study of Weekly and Intradialy Patterns in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", May 1986.
 18. Jaffe J., Westerfield R., The Week-End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence, "Journal of Finance", June 1985.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu