BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska Rumiana (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czy duracja odzwierciedla ryzyko stóp zwrotu na polskim rynku obligacji
Does Duration Reflect Rate of Return Risk on the Polish Bond Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 293-307, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Stopa zwrotu kapitału, Rynek obligacji, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne
Return on Investment (ROI), Bond market, Capital market, Investment risk
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak dobrym wskaźnikiem ryzyka stóp zwrotu na polskim rynku obligacji jest duracja. Odpowiedź jest oparta na wynikach badania, dotyczącego zmian krzywej dochodowości w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z rynku międzybankowego dla obligacji benchmarkowych w okresie 2001- 2003 r. pochodzących z agencji Reuter. Badanie obejmuje następujące zagadnienia: 1. Korelacja stóp zwrotu oraz względnych przyrostów stóp zwrotu obligacji o różnym terminie zapadalności - próba segmentacji rynku obligacji skarbowych w Polsce ze względu na termin zapadalności tak, aby przyrosty względne stóp wewnątrz poszczególnych segmentów wykazywały wysoką korelację. 2. Zweryfikowanie podstawowego założenia modelu duracji - próba sprecyzowania stopy odniesienia, której przyrosty względne są reprezentatywne dla stóp zwrotu badanych papierów wartościowych. W zależności od wyników sformułowanie wniosków dotyczących możliwości zastosowania duracji jako miary ryzyka stóp. (fragment tekstu)

Macaulay duration is a measure of sensibility of bond or portfolio price on small changes of interest rates (yields to maturity). Often it is used for comparing different instruments. Correct applying of Macaulay duration as an interest rate risk measure based on assumption that the yield to maturity curve is subject to proportional shifts. This paper presents verification of this important assumption. The empirical analysis developed on the basis of yields to maturity of Treasury Bonds for period 2001- 2003 year in Poland confirms that assumption of proportional shifts of yield to maturity curve has not been fulfilled. Only yields for close maturities shift in proportional way. The conclusion is that application of duration as an interest rate risk measure (used for comparing different instruments) should take into account the realities of structure of financial market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jackowicz K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Mosheni A., Plumyene .J.M. (1991). La duration et le risque de taux, Presses Universitaires de France. Paris.
  3. Ingersoll J.E., Is immunisation feasible? Evidence from the CRSP Data, w: (1985) G.G. Kaufman, G.O. Bierwag, A. Toevs, lnnovations in Bond Portfolio Management: Duration Analisys and Immunization. JAJ Press Inc., za Jackowicz K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. Fabozzi J.F., Fong G. (2000). Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  5. Fisher L. (1966). An Algorytm for Finding Exact Rates of Return. Journal of Business 39, s. 111-118.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu