BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Prawa medialne do transmisji meczów piłki nożnej w społecznej gospodarce rynkowej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 87-95, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Media, Klub sportowy
Social market economy, Media, Sports club
Abstract
Celem artykułu będzie analiza funkcjonowania współczesnego rynku praw medialnych w zawodowej piłce nożnej na terenie RFN. Jednocześnie analizie zostanie poddany dorobek prawny Niemiec i Wspólnoty Europejskiej odnośnie zasad konkurencji rynkowej. Zakres czasowy analizy rynku medialnego obejmuje lata 1965-2008, natomiast zakres przestrzenny dotyczy obszaru Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RFN. Zgromadzony materiał badawczy, który pochodził ze źródeł wtórnych - polskich, niemieckich oraz Wspólnot Europejskich, pozwolił na postawienie następującej tezy: obecnie funkcjonujący system centralnego zarządzania prawami medialnymi wymaga korekty, ze względu na dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego. Postępowanie prowadzone przez Federalny Urząd Kartelowy należy więc traktować jako praktyczne zastosowanie charakterystycznych dla społecznej gospodarki rynkowej środków zapobiegawczych przed ewentualnym wynaturzeniem konkurencji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Der Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Alfred Herrhausen Gesellschaft für Internationalen Dialog (Hrsg.). Piper Verlag GmbH, München 1999.
 2. Berens W., Schewe G.: Proflfussball und Ökonomie. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2003.
 3. Bundesliga Report 2008, DFL Deutsche Fussball Liga GmbH, http://www.dfl.de/media/native/newsletter/_dfl_bundesliga_report_2008.pdf [29 kwiecień 2008].
 4. Czech-Rogosz J.: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 5. Erhard L.: Wohlstand für alle. Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1957, http://www.ludwig- -erhard-stiftung.de/pdf/wohlstand_fuer_alle.pdf [14 marzec 2008].
 6. Ernst & Young: Bälle, Tore und Finanzen IV. Essen 2007.
 7. Franzke R.: Die Liga zittert: Platzt der TV-Vertrag? "Kicker Sportmagazin" 10 Marc 2008,nr 22, s. 8-10.
 8. Klodt H.: Bundesliga ohne Wettbewerb? "Die Weltwirtschaft" 1998, nr 1.
 9. Korthals J.P.: Bewertung von Fussballunternehmen. Eine Untersuchung am Beispiel der deutsche Fussballbundesliga. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2005.
 10. Kruse J., Quitzau J.: Fussball-Fernsehrechte: Aspekte der Zentralvermarktung. Disskussionspapier Universität der Bundeswehr Hamburg 2003, nr 18 http://www.hsuhh.de/kruse/index_EBAn7sOByq2NEmfU.html [6 kwiecień 2008].
 11. Kupfer T.: Erfolgreiches Fussballclub Management. Analysen_Beispiele_Lösungen. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006.
 12. Lang J.C.: Corporate Governance der Fussballunternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008.
 13. Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Jaworze 27-29 maja 1991. Red. E. Okoń-Horodyńska. Instytut Ekonomii, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1991.
 14. Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte (OVR), DFL GmbH, http://www.dfl.de/media/native/dfl/ligastatut/august_2007/ordnung_fuer_die_verwertung_kommerzieller_rechte_ovr_2007-0-205.pdf [12 marzec 2008].
 15. Pressemeldung des Bundeskartellamtes vom 01.02.2008, http://www.bundes- kartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/presse/2008_02_01.php [5 kwietnia 2008].
 16. Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały konferencyjne. Red. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 17. Schellhaass H.M., Enderle G.: Die zentrale Vermarktung von Europapokalspielen aus ökonomischer Sicht. "Wirtschaftsdienst" 1998, V.
 18. Sporek T.: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania. Difin. Warszawa 2007.
 19. Sznajder A.: Marketing sportu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 20. Thieme J.: Społeczna gospodarka rynkowa. C.H. Beck, Warszawa 1995.
 21. Waśkowski Z.: Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 22. Zagóra-Jonszta U.: Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec, możliwości jej realizacji w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu