BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hozer Marta (Uniwersytet Szczeciński), Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza współzależności zmian WIG-20 i wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 1996-2003
Analysis of Correlation Between Changes of Warsaw Stock Exchange Index WIG-20 and Macroeconomic Indicators in Period of 1996-2003
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 309-314, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Gospodarka rynkowa, Giełda papierów wartościowych, Makroekonomia, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Market economy, Stock market, Macroeconomics, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Abstract
Giełda Papierów Wartościowych jest integralną częścią mechanizmu rynkowego w Polsce. Jak każda część tego mechanizmu jest ona nierozerwalnie powiązana z innym częściami, nie zawsze dobrze naoliwionej, maszyny. Na GPW notowane są akcje spółek z wielu branż naszej gospodarki. Panuje przekonanie, że giełda jak soczewka skupia wszelkie charakterystyki ekonomicznej rzeczywistości i jest zarazem zwierciadłem, w którym można zobaczyć, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw. Postawić można pytanie, czy to odbicie jest zawsze takie samo? Czy giełda reaguje na kondycję w całej gospodarce, czy też gospodarka reaguje na sytuacje na giełdzie. Postanowiono zbadać czy istotne są zależności między zmianami WIG-u 20 a zmianami produktu krajowego brutto, nakładów brutto na środki trwałe i stopy bezrobocia. Ważnym aspektem badania relacji poszczególnych wskaźników i indeksów giełdowych jest wzięcie pod uwagę możliwości wystąpienia przesunięć czasowych. Problem ten porusza P. Klein w pozycji "Wstęp do analizy papierów wartościowych" w rozważaniach na temat wskaźników będących przedmiotem uwagi analityków z Wall Street. Nie sugeruje jednak dokładnych okresów tych opóźnień. (fragment tekstu)

Analysis of correlation between changes of Warsaw Stock Exchange index WIG-20 and macroeconomic indicators such as GNP and rate of unemployment was conducted. It was shown that stock exchange index and GNP indicator are strongest related without any time delay but rate of unemployment proves its highest correlation with stock exchange with one-year delay. The survey demonstrates that there is no simple answer to the question about direction of relation between macroeconomic indicators and stock exchange indexes.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Lee T. (2000). Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG-Press.
  2. Klein P.J. (1999). Wstęp do analizy papierów wartościowych, K.E. Liber.
  3. Tarczyński W, (1997), Rynki Kapitałowe vol. I i II, AW PLACET. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu