BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Rola i specyfika polskich organizacji pozarządowych w sektorze teatru : diagnoza sytuacji
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 59-82
Culture Management
Keyword
Teatr, Instytucje kultury, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Fundacje
Theater, Cultural institutions, Non-governmental organisation, Associations, Foundation
Abstract
W artykule scharakteryzowano wybrane stowarzyszenia teatralne oraz przedstawiono przykłady fundacji działających w sektorze teatru. Omówiono cechy wspólne stowarzyszeń, wspólne cele i zadania fundacji teatralnych oraz rolę i specyfikę fundacji i stowarzyszeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, s. 76-77.
  2. M. Gumkowska, J. Herbst, Raport z badania 2006: podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych [dok. elektr.]
  3. http://www.rodaknet.com/LEGION/repertuar.htm
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu