BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hrycaj Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Krótka sprzedaż
Short Sell
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 315-322, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Krótka sprzedaż, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe
Short sale, Financial instruments, Financial investment
Note
summ.
Abstract
Tradycyjnym sposobem inwestowania na giełdzie jest zakup akcji przez inwestora, a potem ich sprzedaż po cenie wyższej niż pierwotnie zainwestowana kwota. Krótka sprzedaż jest odwróceniem tego procesu. Gracz najpierw sprzedaje akcje, a następnie dokonuje ich odkupienia po cenie niższej niż sprzedał. Obie metody inwestowania akcji na giełdzie są trudne do zrealizowania. Wynika to z możliwości ewentualnej pomyłki inwestora co do przyszłego kierunku ruchu akcji. W chwili kupna bądź sprzedaży akcji nie wiadomo zatem jak zachowają się ceny walorów w przyszłości. Bez względu na rodzaj inwestowania mamy do czynienia z identycznym celem. Chodzi mianowicie o pomnożenie bogactwa - kupić taniej, sprzedać drożej. Tradycyjna metoda jest zrozumiała, bowiem kupujemy akcje i czekamy na ich wzrost. Krótka sprzedaż działa trochę na opak, gdyż najpierw sprzedajemy akcje, a dopiero później odkupujemy. W tym przypadku również zależy nam na tym, aby kupić tanio i sprzedać drogo, tyle że robimy to w odwrotnej kolejności. Istotą krótkiej sprzedaży jest zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych i to takich papierów, które inwestor nie posiada. Sprzedawane przez gracza akcje nie biorą się jednak "znikąd", lecz z konkretnego źródła. Źródłem takim może być osoba bądź instytucja, która jest gotowa pożyczyć akcje. (fragment tekstu)

Short sell is investment transaction that has not become more popular with Polish investors. The lack of interest of this kind of transaction is brought about by an array of misunderstanding as well as faulty reasoning of players about it. The above mentioned article explains the basis of short transaction and it looks into the mechanism of this method of transaction on the Polish market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Francis J., Taylor R. (2001). Podstawy inwestowania, Dom Wydawniczy ABC. Kraków.
  2. Rynek Terminowy nr 19, kwartalnik
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu