BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Realizacja misji upowszechniania kultury na przykładzie kameralnej sceny Teatru "Bagatela" - scena Sarego 7
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 83-93
Culture Management
Keyword
Teatr, Uczestnictwo w kulturze, Instytucje kultury
Theater, Participation in culture, Cultural institutions
Company
Teatr "Bagatela"
Abstract
Na początku artykułu przedstawiono misję upowszechniania kultury realizowaną przez Teatr "Bagatela". Omówiono ideę i założenia powstania Sceny Sarego 7, budowanie repertuaru, strategie rozwoju oraz budowę "marki" tego przedsięwzięcia. Na koniec opisano wyzwania jakie w przyszłości staną przed tą placówką.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name-Guiki&MODE-SHOW&PAGE-Misja%20i%20wizja
 2. Encyklopedia zarządzania opracowana na podstawie A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998;
 3. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Kraków 2000.
 4. http://www.cebi.pl/public.php?id-9;
 5. B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania, Publikacje Centrum Etyki Biznesu.
 6. Statut Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie; źródło : http://www.bagatela.krakow.pl/s.php?id=bip
 7. Uchwała nr 230/2000 Zarządu Miasta Krakowa z 16.03.2000 r., art.
 8. A. Kargol, Środowisko wolnomularskie w międzywojennym Krakowie, "Ars Regia", nr 15-16 (2001/2002); źródło: http://arsregia.pl/?m-artykuldruk&id artykułu-287
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatry_Krakowa
 10. http://www.teatry.art.pl/!inne/teatralia2/salae.htm
 11. M. Musialik, "Premiera" 2006, nr 3.
 12. http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?/news_cat_id=971&news_id=164512&layout=16&page=text&place=Text01
 13. http://bagatela.krakow.pl/spektakle/hedda_gabler/index.php
 14. http://bagatela.krakow.pl/spektakle/archiwum/loze/index.php
 15. http://bagatela.krakow.pl/spektakle/male-zm/index.php
 16. http://bagatela.krakow.pl/spektakle/othello/index.php
 17. http://dlastudenta.pl/kultura/?act=wydarzenie&id=15867
 18. http://www.adit.art.pl/index.php?option=content&task=view&id=307
 19. A.K. Koźmiński, Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa 2007, s. 42.
 20. J.P. Gawlik, Okolice teatru, Kraków 1990, s. 353 i n.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu