BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Humeńczuk Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Efektywność zabezpieczenia dla kontraktów futures, na przykładzie instrumentów z GPW S.A.
Hedging Effectiveness of Futures Contracts, the Case Study from Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 323-333, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Kontrakty terminowe, Kontrakty futures, Model GARCH, Indeks giełdowy
Fixed-period contracts, Futures contracts, GARCH model, Stock market indexes
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KGHM Polska Miedź SA w Lubinie
Warsaw Stock Exchange, Mining-Metallurgical Complex of Copper Polska Miedź, Ltd.
Abstract
Instrumenty rynku terminowego jakimi są kontrakty futures są z powodzeniem wykorzystywane jako narzędzie ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian stóp zwrotów (cen) odpowiednich instrumentów finansowych. Inwestor, który wykorzystuje taki instrument, może minimalizować ryzyko rynkowe zajmowanej pozycji bez potrzeby weryfikacji czy zmiany zawartości portfela instrumentów bazowych. Celem referatu jest porównanie efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursu akcji KGHM oraz notowań indeksu WIG20 Jako instrument zabezpieczający wybrano kontrakty futures dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do estymacji współczynników zabezpieczenia wykorzystano dwa modele. Pierwszy, został oparty na modelu z korekcją błędem (ECM-Error Correction Model) Drugim modelem jest dwuwymiarowy model GARCH, gdzie zakłada się zmienną korelację w czasie pomiędzy ceną (stopą zwrotu) spot i futures. Referat składa się z 4 części. W pierwszej opisano zagadnienia teoretyczne związane z modelami, na podstawie których szacuje się współczynniki zabezpieczenia. Część druga zawiera opis danych wykorzystanych w badaniu, jak również metody estymacji zastosowane do obliczenia optymalnych współczynników zabezpieczenia. Następna część zawiera wyniki badań empirycznych. Ostatnia, czwarta część zawiera omówienie osiągniętych wyników oraz wnioski. (fragment tekstu)

The paper offers a comaprison of hedging effectiveness of futures contracts obtained by using two different models. The first one is based on cointegration analysis and the second is based on time varying second moments of conditional distribution of spot (futures) rate of return (price). The practical example from Warsaw Stock Exchange is offfered. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998) Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 2. Maddala G.S., In-Moo K. (1998) Unit Roots, Cointegration andStructural Change, Cambridge University Press, Nowy Jork.
 3. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001): Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 4. Weron A., Weron R. (1999) Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
 5. Baillie R.T. Bollerslev T. (1994a) Cointegration, fractional cointegration, and exchange rate dynamics, Journal of Finance 49:2, June 1994, pp. 737-745.
 6. Baillie R.T., Myers R.J., 1991, Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge, Journal of Applied Econometrics, 6, 109124.
 7. Cerchi M., Havenner A. (1988), Cointegration and stock prices, Journal of Economic Dynamics and Control 12 , 333-46.
 8. Engle R.F., Granger C.W.J.(1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55: 251 276.
 9. Ghosh A.( 1993): Hedging with Stock Index Futures: Estimation and Forecasting with Error Correction Model, Journal of Futures Markets, 13: 743 752.
 10. Kroner K.F., Sultan J.(1993): Time Varying Distribution and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28: 535 551.
 11. Lai K.S., Lai M.,(1991). A cointegration test for market efficiency, Journal of Futures Markets 11 (1991), 567-76.
 12. Lence S.H. (1995a): On the Optimal Hedge under Unbiased Futures Prices, Economics Letters, 47: 385 388.
 13. Lien D. (1992): Optimal Hedging and Spreading in Cointegrated Markets, Ecomics Letters, 40: 91 95.
 14. Lien D., Tse Y.K. (1999). Fractional Cointegration and Futures Hedging, Journal of Futures Markets, 19: 457 474.
 15. Mackinnon J.G. (1994) Approximate asymptotic distribution functions for unit-root and cointegration tests, Journal of Business Economics and Statistics 12:2.167-176.
 16. Myers R.J.(1991). Estimating Time-Varying Optimal Hegde Ratios on Futures Markets, Journal of Futures Markets, 1 1: 39 53.
 17. Tse Y.K., 2000, A Test for Constant Correlations in a Multivariate GARCH Model. Journal of Econometrics, 98, 107 127.
 18. Wahab M., Lashgari M.(1993): Price Dynamics and Error Correction in Stock Index and Stock Index Futures Markets: A Cointegration Approach, Journal of Futures Markets, 13: 711-742.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu