BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Polsko-niemiecka współpraca kulturalna, programy i instytucje
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 131-166
Culture Management
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Kultura, Instytucje kultury, Polityka kulturalna
International cooperation, Culture, Cultural institutions, Cultural policy
Abstract
Artykuł ten jest próbą przedstawienia działalności sieci placówek, instytucji i organizacji zajmujących się współpracą polsko-niemiecką w dziedzinie kultury w Polsce i w Niemczech. Zawiera omówienie najważniejszych podstaw prawnych oraz przybliża modele funkcjonowania i misje organizacji państwowych, placówek dyplomatycznych, fundacji, miast partnerskich, towarzystw, współpracę młodzieży, działalność mediów na tym polu oraz najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatnich lat. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Polsko-niemiecka umowa o współpracy kulturalnej z 14 lipca 1997 roku.
 2. http://www.haus.pl
 3. http://www.biz-warschau.org
 4. http://www.warschau.diplo.de
 5. H. Orłowski, Fundacje, ich miejsce i rola we współpracy polsko-niemieckiej, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 6. www.fnst-freiheit.org
 7. www.kas.pl
 8. www.feswar.org.pl
 9. www.humboldt-foundation.de/
 10. www.daad.de/
 11. www.bertelsmann-stiftung.de
 12. Statut Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 13. http://www.fwpn.org.pl
 14. www.goethe.de
 15. www.bosch-stifting.de
 16. http://dhi.waw.pl/
 17. http://www.wbz.uni.wroc.pl/
 18. http://www.cp.euv-frankfurt-o.de/pl/
 19. http://www.iz.poznan.pl/
 20. www.iniep.org.pl
 21. http://www.vdg.pl
 22. http://polnischekultur.de/
 23. http://www.polinst-i.de
 24. http://www.polnisches-institut.de/
 25. http://www.deutsches-polen-institut.de/
 26. http://www.buero-kopernikus.org/pl/
 27. http://www.berlin.polemb.net/
 28. http://www.polonia.org
 29. Ch. Von Marschall, Polacy w Niemczech. Zalecenia dla organizacji polonijnych, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 30. A. Trzcielińska-Polus, Polsko-niemiecka współpraca regionalna i lokalna, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 31. S. Tempel, Städtpartnerschaften in der deutsch-polnishen Zusammenarbeit, "Osteuropa" 1997, nr 7.
 32. www.pol-niem.pl
 33. http://www.krakow.pl/miasto/miasta_partnerskie/
 34. Kraków-Norymberga. 25 lat partnerstwa miast, Wydawnictwo UM Krakowa i Wydziału ds. Stosunków Międzynarodowych UMK Norymbergi.
 35. www.dom-norymberski.com/
 36. http://www.krakauer-haus.de/
 37. K. Malinowski, Towarzystwa polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 38. "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2007, nr 77/78.
 39. http://www.tpn.webd.pl/
 40. http://www.tpngdynia.bighost.pl/
 41. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Polacy i Niemcy na przełomie stuleci, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 42. http://www.dpjw.org/
 43. http://www.dmk.pl/
 44. http://www.krzyzowa.org.pl/
 45. http://mdsm.pl/
 46. htp://www.pncm.olsztyn.pl/
 47. http://www.wbs.pl/
 48. www.dpja.de
 49. B. Ociepka, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 50. B. Ociepka, Polacy i Niemcy w obrazie mediów, (w:) Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Poznań 2004.
 51. www.pol-niem.pl
 52. http://213.77.105.135/winfoniemcy/
 53. http://www.deutsche-und-polen.de/
 54. www.de-pl.info
 55. http://www.forum-polonicum.de/
 56. http://polsko-niemiecka-gielda-muzyczna.pl/
 57. http://www.polonia.org/pr-b5.htm
 58. http://www.dialogonline.org
 59. http://www.zarys.de/
 60. http://www.polenplus.eu
 61. http://www.kurierpl.de
 62. http://www.polonikmonachijski.de
 63. http://www.samo-zycie.com
 64. http://www.dpg-brandenburg.de/ps_main1024.htm
 65. http://www.wir-edition.de
 66. http://www.beethoven.org.pl
 67. Lepiej niż się obawiano, gorzej niż się spodziewano - stan przygotowań do Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2005, nr 69-70.
 68. Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006 (Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006), publikacja Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Berlin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu