BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnicka Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Sektor wysokiej techniki - czynniki sukcesu
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 42-48, tab.
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Polityka badawczo-rozwojowa, Handel
High-tech industry, High technique, R&D policy, Trade
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
OECD - stosując podejście dziedzinowe - wyróżnia 4 typy przemysłu: wysokiej, średnio-wysokiej, średnioniskiej oraz niskiej techniki. Poszczególne typy przemysłu różnią się intensywnością działalności badawczo-rozwojowej. Udział wydatków na badania i rozwój w przychodach przemysłu wysokiej techniki (high-tech), określonego według klasyfikacji z 1990 r., kształtuje się w granicach 8-15%. Przemysł ten tworzą branże wytwarzające: statki powietrzne i kosmiczne, maszyny biurowe i komputery, sprzęt RTV i środki farmaceutyczne. Według najnowszej klasyfikacji z 2005 r., opracowanej na podstawie danych z 1999 r., w jego skład wchodzą również producenci instrumentów medycznych, optycznych i precyzyjnych. Przemysł średnio-wysokiej techniki wydaje w państwach OECD przeciętnie od około 4% do około 2% swoich przychodów na B+R. Należą do niego branże produkujące: pojazdy mechaniczne, chemikalia (bez farmaceutyków), pozostałą aparaturę elektryczną, maszyny i urządzenia oraz sprzęt kolejowy i transportowy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Wojnicka, (2001) Może nie jest tak źle, "Nowe Życie Gospodarcze", czerwiec 2001; OECD (2005) STI-Scoreboard, http://www.oecd.org
  2. Brodzicki et al. (2002) Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, IBnGR dla Miasta Gdańsk, Gdańsk
  3. Zielińska-Głębocka, A. (red.) (2000) Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
  4. Małecki EJ. (2000) Network Models for Technology Based Growth, [w:] pod. Red. Acs Z.J. Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Pinter, London and New York
  5. OECD STI-Scoreboard 2003, www.oecd.org
  6. Nauka i Technika 2003, GUS, www.stat.gov.pl
  7. Nauka i technika w Polsce w 2003r., GUS, Warszawa, 2005, www.stat.gov.pl
  8. European Commission, European innovative Enterprises: Lessons from successful applications of research results to dynamic markets, Luxemburg 2000
  9. M.S. Dahl, Ch. Pedersen, B. Dalum (2003), Entry by Spinoff in a High-tech Cluster, "DRUID Working Paper", No 03-11
  10. E. Wojnicka (red.) P. Klimczak, M. Wojnicka, J. Dąbkowski, współpraca W. Podsiadła (2005), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce do 2020 roku, ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu