BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sternal Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Akademia Muzyczna w Krakowie)
Title
Sektor prywatny, sektor publiczny - kilka uwag o zarządzaniu instytucją kultury
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 55-63
Culture Management
Keyword
Sektor prywatny, Sektor publiczny, Instytucje kultury, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie
Private sector, Public sector, Cultural institutions, Cultural management, Management
Abstract
W niniejszym artykule, posługując się przykładami z różnych krajów europejskich, podjęto próbę zweryfikowania słuszności twierdzenia, że środowisko, cele i struktury organizacji działających w sektorze kultury, stawiają wyzwania, których menedżerowie instytucji prywatnych doświadczają w niewielkim stopniu. Kwestię wartości, jakimi kierują się menedżerowie, jako interesujące, lecz zbyt obszerne zagadnienie, pozostawiono do rozważań w odrębnym tekście. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. M. Fottler, Is management really generic?, "Academy of Management Review" 1981, nr 6, s. 1-12.
 2. M. A. Murray, Comparing public and private management, "Public Administration Review" 1975, nr 35, s. 364-371.
 3. G.A. Boyne, Public and Private Management: What's the Difference?, "Journal of Management studies" 2002, Vol. 39, s. 97.
 4. H. Rainey, B. Bozeman, Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori, "Journal of Public Administration and Theory" 2000, Vol. 10, nr 2.
 5. B. Frey, Arts and Economics. Analysis and Cultural Policy, Springer 2000, s. 14-16.
 6. N. Lebrecht, Why artists have a duty not to ostracise Austria, "The Daily Telegraph", 10 II 2000.
 7. P. Nutt, R. Backoff, Organisational publicness and its implications for strategic management, "Journal of Public Administration Research and Theory" 3, 1993, s. 209-231.
 8. S. Apthorp, Bankrupt in Berlin, www.andante.com (wersja z 2001).
 9. D. Farnham, S. Horton, Managing public and private organizations [w:] D. Farnham, S. Horton (red.) Managing the New Public Service, Macmillan, London 1996.
 10. J.E. Lane, The Public Sector: Concepts, Models and Approaches, Sage, London 1993, s. 137.
 11. J. Holden, Why are there not currently more successful of arts organizations and museums, and why are there not more suitable candidates for these posts?, Clore Duffield Foundation Cultural Leadreship Initiative, Progress Report, 2002, s. 3.
 12. R. Dorment, British Museum gets the right man, "The Daily Telegraph" 28 IX 2001.
 13. S. Apthorp, He who pays the piper calls the tune, "Financial Times" 23 IX 2002.
 14. A. Riding, Zurich Theater Director Becomes a Public Issue, "New York Times" 12 IX 2002.
 15. J. Moyes, Rarefied museums told to banish staff snobbery, "The Independent" 2 V 2000.
 16. J. Tusa, Thou shalt worship the arts for what they are, "Spiked Online" 29 VIII 2002.
 17. G. Prawelska-Skrzypek, Analiza usług publicznych w miastach - Kultura [w:] Analiza usług publicznych w miastach. Wyniki badań, Związek Miast Polskich, Poznań 1999.
 18. G. Prawelska-Skrzypek, Analiza efektywności funkcjonowania wybranych muzeów, instytucji teatralnych, muzycznych i wystawienniczych w Krakowie [w:] Zarządzanie w kulturze, zeszyt 4, pod red. K. Barańskiej, K. Plebańczyka, E. Orzechowskiego, Wydawnictw UJ, Kraków 2000, s. 197-218.
 19. D. Ilczuk, A. Wieczorek, Przemysły kultury [w:] T. Kostyrko, M . Czerwiński (red.), Kultura polska w dekadzie przemian, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu