BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyzowska Agnieszka (Biuro Związku Euroregion "Tatry")
Title
Miejsce kultury w dziesięcioletniej działalności Euroregionu "Tatry"
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 79-92, bibliogr. 11 poz.
Culture Management
Keyword
Współpraca regionów przygranicznych, Kultura, Program PHARE, Finansowanie kultury
Region cross-border cooperation, Culture, PHARE Programme, Financing of culture
Abstract
Na początku artykułu opisano Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicznych oraz rolę działalności kulturalnej w budowaniu więzi i zaufania między różnymi narodami. Następnie przedstawiono transgraniczną działalność kulturalną Euroregionu "Tatry". Przeanalizowano również projekty z dziedziny kultury finansowane z Funduszu Małych Projektów Programu Phare. Na koniec scharakteryzowano Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej znajdujący się w Nowym Targu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. 5 lat Euroregionu " Tatry" 1994-1999, A. Nowak (red.), Nowy Targ-Kieżmark 1999.
 2. Europa regionów. Tradycje i perspektywy, B. Nitschke (red.), Zielona Góra 2002.
 3. Euroregiony na granicach Polski 2003, E. Małecka (red.), Wrocław 2004.
 4. Łączą nas Tatry, A. Majorczyk (red.), Nowy Targ 2000.
 5. Panorama euroregionów, K. Żuławski (red.), Jelenia Góra 1998.
 6. Pogranicze Polsko-Słowackie. Rocznik Euroregionu "Tatry" 2002, A. Nowak (red.), Nowy Targ 2002.
 7. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, Komisja Europejska 2000.
 8. Strategia rozwoju polsko-słowackich obszarów przygranicznych na lata 2000-2006, oprać. Biuro Planowania Regionalnego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Krakowie oraz Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.
 9. Studium koordynacyjne rozwoju polsko-słowackich obszarów przygranicznych. Strategiczne problemy rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Nauki i Techniki Republiki Słowackiej, Kraków-Bratysława 1997.
 10. Szczepaniak M., Euroregion " Tatry" (1994-2000) [w:] "Przegląd Politologiczny" 2001, nr 1-2.
 11. Zduński M., Polskie doświadczenia we współpracy transgranicznej. Realizacja Funduszu Małych Projektów PHARE CBC, Jelenia Góra 2002.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu