BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyr Tadeusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Kotowska-Jelonek Marianna (Politechnika Świętokrzyska), Kozubek Paweł (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Zagożdżon Beata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Metodyczne problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 71-89, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Transport, Transport kolejowy, Infrastruktura kolei, Inwestycje w transporcie, Efektywność inwestycji, Fundusze unijne
Transport, Railway transport, Rail infrastructure, Investments in transport, Efficiency of investment, EU funds
Abstract
Z przedstawionych wyżej uwag dotyczących zróżnicowania metodyki analiz efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym w Polsce, sformułowanych na podstawie przeglądu stosownych części studiów wykonalności z lat 2004-2007, wynika, że zróżnicowanie to dotyczy różnych aspektów i zagadnień, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. Ogranicza to nie tylko możliwość porównywania wyników analiz, ale też utrudnia i opóźnia procedury w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE. Różnorodności tej nie można oceniać negatywnie, dopóki rozwiązania uwzględniają: - wymogi wynikające z teorii efektywności inwestycji, - specyfikę obiektów i urządzeń infrastrukturalnych w transporcie, - wymagania UE w zakresie sporządzania analiz. Praktyka sporządzania analiz efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych potwierdziła jednak istnienie wielu kwestii szczegółowych, których rozwiązanie pozostaje w gestii eksperta i zależy od jego wiedzy, intuicji i doświadczenia. W tych obszarach jasne i logiczne przedstawienie przyjętych rozwiązań jest warunkiem koniecznym do zrozumienia wyników oceny i skutecznej aplikacji O środki unijne. Jednocześnie tam, gdzie jest to potrzebne i uzasadnione należy wypracować spójne sposoby rozwiązywania kwestii szczegółowych w ramach zaleceń zawartych w odrębnych opracowaniu (przewodniku), odnoszących się do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w tej gałęzi transportu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Nasiłowski M. : System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1998.
  2. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardelli C. : Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
  3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. : Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
  4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. : Ekonomia. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. : Ekonomia .2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Rogowski W. : Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Kotowska-Jelonek M., Dyr T., Mężyk A., Zagożdżon B., Kozubek P. : Analizy finansowe i ekonomiczne. W : Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Działdowo-Gdynia ISPA/2001/PL/16?P/PA/005-2, t.XIII. Raport z fazy II, Warszawa 2005.
  8. Bień W. : Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
  9. Wronka J. : Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu. Warszawa - Szczecin 2002.
  10. Bąk M., Pawłowska B. : Internalizacja kosztów zewnętrznych. Zadanie badawcze III w PBZ 009-10 : Internalizacja kosztów zewnętrznych i infrastruktury, Sopot 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu