BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciąg Rafał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Charakterystyczne cechy nowych technik informacyjnych jako zmienne w procesie zarządzania organizacją opartą na pracy w sieci
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 161-171, bibliogr. 10 poz.
Culture Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Techniki informacyjne, Proces zarządzania, Organizacje sieciowe, Internet
Enterprise management, Information techniques, Management process, Network organisations, Internet
Abstract
Niniejszy tekst jest próbą sformułowania pewnych konsekwencji, jakie wynikają ze spostrzeżeń na temat nowych technik informacyjnych, które zdefiniowaliśmy jako techniki przetwarzania informacji, rozumianej zgodnie z jej ilościową teorią C.E. Shannona, przetwarzania dokonywanego w świecie rzeczywistym za pomocą komputera, konsekwencji mających miejsce w procesie zarządzania, a ściśle w jednej z jego dziedzin, jaką jest praca w sieci. Jest to dziedzina nowa, której funkcjonowanie jest możliwe dzięki pojawieniu się Internetu, czyli globalnej sieci komunikacyjnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brillouin L., Nauka a teoria informacji, PWN, Warszawa 1969.
  2. de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.
  3. de Kerckhove D., Powłoka kultury. Odbywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 2001.
  4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
  5. Green J.O., Nowa era komunikacji, Warszawa 1999.
  6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. McLuhan M., Wybór pism - Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka, galaktyka Gutenberga, Poza punktem zbiegu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.
  8. Ploski Z., Słownik encyklopedyczny - Informatyka, Wydawnictwa Europa, Warszawa 1999.
  9. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
  10. Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu