BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowska-Bucka Edyta (Politechnika Śląska)
Title
Program bezpieczeństwa celnego w logistycznym łańcuchu dostaw - Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator)
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 127-136
Keyword
Bezpieczeństwo w transporcie, Transport, Transport kolejowy, Certyfikaty, Standardy UE, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Upoważniony przedsiębiorca
Transport safety, Transport, Railway transport, Certificate, EU standards, Supply Chain Management (SCM), Authorised Economic Operator (AEO)
Abstract
Zadaniem inżynierii bezpieczeństwa, w ujęciu systemowym, jest pełne zrozumienie struktury rozważanego rzeczywistego układu zarządzania bezpieczeństwem, w tym roli czynnika ludzkiego, pozwalające na jego maksymalne uproszczenie oraz ujawnienie wszystkich, nie zawsze oczywistych, relacji pomiędzy jego systemami6. W opracowaniu na przykładzie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu szynowego zostanie opisany jeden z jego elementów, tj. Program Bezpieczeństwa Celnego w logistycznym łańcuchu dostaw, który w Europie wszedł w życie od 1 stycznia 2008 r., a jego przepisy umożliwiają funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator - AEO). Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem statusu AEO mogą składać do organów celnych wnioski o wydanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu