BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wereda Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Książek Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Rola obsługi klienta w kreowaniu wizerunku gminy inteligentnej
The Role of Customer Service in Creating the Image of an Intelligent Municipality
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 160-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Gmina, Obsługa klienta, Normy ISO 9001, Wizerunek przedsiębiorstwa, Studium przypadku
District, Customer service, ISO 9001, Company image, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wybrane aspekty obsługi klienta w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Praca ta jest również próbą określenia wizerunku gminy inteligentnej, a także wskazania roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie znakomita obsługa klienta, która często jest jednym z głównych elementów w tworzeniu długookresowym relacji organizacji z jej interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

Customer service and working for customers` satisfaction are very important processes in every sector of the economy. Many managers in the public sector are likely to have doubts whether local government units should emulate the private sector behavior. However, from year to year municipal authorities are looking for opportunities to improve customer service, to create a specific image of the community locally, regionally, nationally and even abroad. Activities included in the process of managing a modern local government units can be divided into several types. The most important are: determination of municipal policy, the coordination of the implementation of local policies, as well as monitoring the usage of resources made available to municipalities, the verification and controlling of outcomes for local policy objectives, implementing the components of territorial marketing (especially customer service including local communities, businesses, tourists, investors and other stakeholder groups). These components are designed to create a particular image of units and assist in their development in the region. However, the traditional image of the municipality is often not sufficient to establish appropriate relationships with their stakeholders and partners. Therefore, it is important to increase the status of municipalities to the level of intelligent organizations which in the twenty-first century will create more opportunities for the using of market elements in order to enhance its competitive advantages in the region, in the country and outside Polish borders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bell R., Jung J., Zacharilla L., (2008), Broadband Economies. Creating the Community of the 21st Century, Intelligent Community Forum, New York.
  2. Florek M., Żyminkowski T., (2002), Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
  3. Florek M., (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Kotler Ph., Lee N., (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  5. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, (2009), raport, PARP, Warszawa.
  6. Thannhuber M.J., (2005), The Intelligent Enterprise: Theoretical Concepts and Practical Implications, Physica-Verlag, A Springer Company, New York.
  7. Wereda W., (2010), Gmina inteligentna - podstawowa charakterystyka i perspektywy rozwoju, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  8. Wereda W., (2011), Relacje międzyorganizacyjne we współczesnym zarządzaniu gminą, [w:] A. Kożuch, M. Stych (red.), Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania w gminie, Częstochowa.
  9. Zemke R., Anderson K., (2006), Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer, Kraków.
  10. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, (2010), [online], http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref8_full.html, [22.11.2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu