BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty zakupu towarów przez polskich konsumentów
Purchase Determinants for Individual Consumers in Poland
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 968-976, rys., tab.
Keyword
Zachowania konsumenta, Zakup, Struktura konsumpcji żywności
Consumer behaviour, Purchasing, Structure of food consumption
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono analizę determinant zakupu towarów przez konsumentów indywidualnych w Polsce. Analiza została przeprowadzona w na podstawie wyników badań konsumenckich zrealizowanych w latach 2011 i 2013 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz innych badań z polskich źródeł. W rezultacie zidentyfikowano podstawowe grupy determinant kształtujące zakupy artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej i kosmetyków, obuwia i odzieży oraz artykułów trwałego użytku oraz ich zmienność latach 2011-2013(abstrakt oryginalny)

The article offers an analysis of purchase determinants for individual consumers in Poland. The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in years 2011 and 2013 at Poznan University of Economics as well as on other research studies published in Polish sources. As a result, the specification of basic groups of determinants shaping the purchasing of drugstore products and cosmetics, footwear, clothing, and consumer durables has been provided, as well as their variability in years 2011 through 2013.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 103-107
  2. Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior, E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002, s. 36
  3. W.F. Brown, The determination of factors influencing brand choice, Journal of Marketing, kwiecień, 1950, s. 702-703
  4. B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalrska, Konsument wobec innowacji produktowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 37-50, 118-130
  5. Konsumpcja a rozwój gospodarczy regionów, A. Kusińska (red.), PWE, 2011, s. 189-193.
  6. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka od teorii do praktyki, WN SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 214-215
  7. R. Kłeczek, Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 113-115
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu