BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sowula Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych
Perception of Private Labels by Purchasers of Food Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 475-483, wykr., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Produkty żywnościowe, Marka, Strategia marki, Badania konsumenckie
Food products, Brand, Brand strategy, Consumer research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań konsumenckich, których celem była charakterystyka postrzegania marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych. Informacje pochodziły z badań pierwotnych, przeprowadzonych na grupie 217 osób. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie sposobu interpretacji pojęcia "marki własne" przez respondentów. Uzyskano także hierarchię czynników decydujących o pierwszym zakupie produktów opatrzonych marką własną, jak również ogólną opinię respondentów na temat tych produktów. Określono również oczekiwania respondentów względem produktów marek własnych, a także wskaźniki znajomości tych marek. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of consumer research, which aim was to characterize the perception of private labels by purchasers of food products. Information was derived from primary survey conducted on a group of 217 persons. The results allow to determine the way of interpretation the concept of "private labels" by respondents. Also was obtained the hierarchy of factors that determine the first purchase of products with private labels as well as the general opinion about these products. Also was identified respondents' expectations towards private labels products and indicators of knowledge of these labels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Collins A., Burt S.: Market Sanctions, Monitoring and Vertical Coordination within Retailer-Manufacturer Relationships - The Case of Retail Brand Suppliers. European Journal of Marketing 37/2003.
 2. Domański T.: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. PWN, Warszawa 2001.
 3. Górska-Warsewicz H.: Teoretyczne aspekty rozwoju marek handlowych. Przegląd Mleczarski 12/2006.
 4. Górska-Warsewicz H., Pałaszewszka-Reindl T.: Marki handlowe na rynku produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec 2006.
 5. http://www.mcbride.co.uk/leadership-in-private-label/the-european-market.
 6. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J.: Handel detaliczny żywnością w Polsce. SGGW, Warszawa 2011.
 7. Lubańska A.: Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 87/2011.
 8. Od marki z przeszłością do marki z przyszłością. Retail Review Poland- trendy i oczekiwania 2009/2010; wersja elektroniczna: http://issuu.com/marketing-news/docs/retail_review_poland.
 9. Philipsen K., Kolind J: Supplier and retailer collaboration over the creation of me-too and own brand private labels. Ledelse & Erhvervsřkonomi 2/2012.
 10. Raport - Produkty żywnościowe oferowane pod własną marką sieci handlowych, UOKiK, Warszawa 2011; wersja elektroniczna: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11321.
 11. Retail Private Label Brands in Europe. Current and Emerging Trends, SymphonyIRI Group, 2011; wersja elektroniczna: http://pl.scribd.com/doc/75431559/Special-Report-%E2%80%93-Retail-Private-Label-Brands-in-Europe-Current-and-Emerging-Trends.
 12. Twardzik K.: Marka własna w Polsce zyskuje na wartości; wersja elektroniczna: http://www.pmrpublications.com/product/Marki-wlasne-detalistow-Polska-2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu