BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Strategie marketingowe rozwoju produktu
Marketing Strategies for Developing a Product
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 484-493, rys., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing, Strategia marketingowa, Cykl życia produktu, Nowe produkty
Marketing, Marketing strategy, Product life cycle, New products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad tworzenia strategii marketingowej rozwoju produktu. Zastosowana została analiza krytyczna literatury metody opisowa i przyczynowa oraz dociekania wynikające z prowadzonych przez autora badań terenowych. Omówiono definicje marketingu, koncepcje tworzenia strategii marketingowej oraz wpływ środowiska na wdrażanie strategii. Analizie poddano cykl życia produktu na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wprowadzania nowego produktu na rynek i wycofywania przestarzałego produktu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the rules of setting up the marketing strategies for development a product by applying a scientific review and descriptive research. The marketing definition, the concept behind the building of a marketing strategy and the impact of environment on implementation of strategies were under consideration. Then, the process of the product life cycle was put forward. The outcomes of the inquiry show how important the marketing strategies for development a product are for the marketing activities and the functionality of an enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartlett C. A., Beamish P. W., Transnational Management, McGraw-Hill, New York 2008
  2. Haag S., Cummings M., Pilcher A., Riordan R., Management Information System, McGraw-Hill, New York 2009
  3. Kotler Ph., K. L. Keller K. L., Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 2006
  4. Kerin R.A., Peterson R. A., Strategic Marketing Problems, Prentice Hall, New Jersey 2004
  5. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2009
  6. E. Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008
  7. Stiglitz J. E., Globalizations and Its Discontents, W. W. Norton, New York 2002
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu