BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kotwica Artur (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Spirala wiedzy w organizacji wymiany wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 368-376, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wiedza w organizacji, Wiedza
Small business, Knowledge in organization, Knowledge
Abstract
W Polsce, parlament zdefiniował grupę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ustawie o Działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Artykuł 104 tej ustawy określa mikroprzedsiębiorstwo jako przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów EURO, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów EURO. Kolejny artykuł definiuje małego przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EURO, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów EURO. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Stawasz E.: Innowacja a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
  2. Sosnowska A.: Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin 2000
  3. D'Slessandro D.S.: Kreowanie marki. Jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu., Wydawnictwo RM. Warszawa 2001
  4. Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, http://ks.sejm.gov.pl/pnic4/ ustawy/2118_u.htm 2005-02-28
  5. Nycz M., Smok B., Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1011, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu