BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
O efektywności komunikacji marketingowej w Internecie
The effectiveness of marketing communication on the internet
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 376-383, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w internecie, Klient, Efektywność, Biznes elektroniczny
Marketing communication, Communication on the Internet, Customer, Effectiveness, e-business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie źródeł efektywności wybranych modeli e-biznesu w komunikacji z klientem. W pracy przedstawiono charakterystykę demograficzną e-klienta, modele e-biznesu pozostające do jego dyspozycji, następnie wskazano elementy efektywności przekazywanych regularnie e-komunikatów w odniesieniu do wybranych cech demograficznych e-klientów oraz do wskazanych modeli e-biznesowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to search for the sources of effectiveness of selected e-business models in communication with the e-customer. The paper presents the demographic characteristics of the e-customer, e-business models remaining at their disposal, identifies the components of the effectiveness of information provided on the regular basis for selected e-customers and for certain e-business models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Combe, C. (2006). Introduction to E-Business, Management and Strategy. Amsterdam-Boston-Heidelberg-Londyn-Nowy Jork-Oxford-Paryż.
 3. Eurostat (2013). European Year of Citizens 2013. Nearly 60% of EU Internet Users Shop Online. Clothes, Travel & Holiday Accommodation: Most Common Online Purchases. Eurostat Press Office. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15102013-AP/EN/4-15102013-AP-EN.PDF (11.11.2013).
 4. Felici, J. (2006). Kompletny przewodnik po typografii - zasady doskonałego składania tekstu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 6. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 7. Grudzień, A. (2000). Modele biznesowe e-gospodarki. Net Forum, (12), 26-28.
 8. GUS (2012). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2011 r. http://www.stat.gov.pl.
 9. GUS (2013). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2012 r. http://www.stat.gov.pl.
 10. Żurek, E. (2004). Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem. Warszawa: Poltekst.
 11. Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes - strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: Wyd. K.E. Liber s.c.
 12. (IAR) (2005). W Dniu Niewidomych myślimy o 90 tysiącach naszych rodaków i ich problemach. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/w;dniu;niewidomych;myslimy;o;90;tysiacach;naszych;rodakow;i;ich;problemach,228,0,72932.html (21.12.2013).
 13. Janoś-Kresło, M. (2006). Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji. W: M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Kirov, N., Kuśmierz, A., Rządca, R. (2003). Jak się kręci e-biznes, PC Kurier, (8), 36-39.
 15. Kolb, H. (2003). How the Retina Works. American Scientists, 31, Jan-Feb, 28-35
 16. Kozielski, R. (red.) (2011). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Olszak, C.M. (red.) (2004). Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 18. Schwarz, S., Singer, M. (2013). Romantic Red Revisited: Red Enhances Men's Attraction to Young, but not Menopausal Women. Journal of Experimental Social Psychology, 49.
 19. Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, (2), 3-8.
 20. Timmers, P., Gasos, J. (2002). Agent Technologies and Business Models for Electronic Commerce. W: M. Warkentin (red.), Business to Business Electronic Commerce: Challenges and Solutions, Londyn.
 21. Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to Space: Migrating to Ebusiness Models, Boston.
 22. Węgrzyn, M. (2010). O indywidualnych różnicach mężczyzn i kobiet w percepcji rzeczywistości i przetwarzaniu informacji. W: R. Stefański, A. Zamojski (red.), Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 23. Whish, R. (2003). Competition Law. 5th Ed. UK: LexisNexis.
 24. Williams, R. (2003). Jak składać tekst - Komputer nie jest maszyną do pisania. Gliwice: Helion.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu