BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji marketingowej
Information architecture on food packages and the effectiveness of marketing communications
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 431-438, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Efektywność informacji, Informacyjna funkcja opakowania, Efektywne komunikowanie, Opakowania
Marketing communication, Information effectiveness, Information function of packaging, Effective communication, Packaging
Note
streszcz., summ.
Abstract
Architektura informacji rozumiana jako kompleksowe podejście do zaprojektowania treści i sposobu przedstawienia informacji wpływa na skuteczność komunikacji marketingowej. W artykule uwaga została skupiona na architekturze informacji na opakowaniach produktów żywnościowych. Wskazano na możliwości wpływu architektury informacji na skuteczność komunikacji marketingowej oraz na ograniczenia w tym względzie. W prowadzonych rozważaniach przedstawiono wyniki dotychczasowych badań autorki oraz autorów z Polski i Europy, a także zarysowano wytyczne dotyczące badań prowadzonych w tym zakresie w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Information architecture defined as a holistic approach to designing the content of information and the way it is presented influences the effectiveness of marketing communications. In the article, attention has been focused on the architecture of information on food packages. The author points to the possible impact of information architecture on the effectiveness of marketing communications and its limitations in this respect. The author presents the results of her own research, the work of other authors from Poland and Europe and also outlines the guidelines for future research in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Falkowski, A. (2011). Przywoływanie z pamięci. Marketing w Praktyce, (8).
 2. Grunert, K.G. (2010).Nutrition Knowledge, and Use and Understanding of Nutrition Information on Food Labels Among Consumers in the UK. Appetite. http://www.eufic.org/upl/1/default/doc/GDApaperJPubHealth.pdf (6.04.12).
 3. Igras, S. (2012). Znakowanie produktów mleczarskich - GDA i TrafficLights. http://www.nutrilife.pl/index.php?art=27(1.02.2014).
 4. IJHRS(2014). Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję JHARS w III kwartale 2013 roku.http://www.ijhar-s.gov.pl/news/items/wyniki-kontroli-przeprowadzonych-przez-inspekcje-jhars-w-iii-kwartale-2013-roku.html(1.02.2014).
 5. Jerzyk, E. (2008). Communication Through Design and Packaging. W: B. Pilarczyk (red.), Marketing Communications Strategies, 100-109. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 6. Krasnowska, G., Salejda, A.M.(2011). Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, (1).
 7. Mościcki, M. (2003). Wstęp do architektury informacji. Art&design Webesteem Magazine. http://art.webesteem.pl/1/architektura_informacji.php (1.02.2014).
 8. Nestorowicz, R. (2012).Współpraca projektanta z producentem - wyzwania i szanse. W: G. Leszczyński, B. Pilarczyk (red.), Relacje na rynku business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, 112-124. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 9. NPSA (2007). A Guide to the Graphic Design of Medication Packaging. www.npsa.nhs.uk/health/currentprojects/designforpatientsafety (12.10.08).
 10. Rogala, A. (2011). Przekazy reklamowe a kompetencje komunikacyjne odbiorców. W: Z. Waśkowski, B. Pilarczyk (red.), Komunikacja rynkowa: strategie i instrumenty. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, nr 1169/2011, 25.10.2011.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF (14.02.2013).
 12. Rydel, M. (red.) (2001). Komunikacja marketingowa. Gdańsk: ODiDK.
 13. Skorka, S. (2004). Architektura informacji, czyli stare wino w nowej butelce. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/skorka.html(1.02.2014).
 14. Szymoniuk, B. (red.) (2006). Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2008). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 16. Tomaszewska-Pielacha, M., Ozimek, I. (2011). Czytelność, zrozumiałość i kompletność informacji zamieszczanych na opakowaniach żywności w opinii konsumentów. Problemy Higieniczno-Epidemiologicze, (4).
 17. Zimbardo,Ph.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu