BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Prokop Bartłomiej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego
Implications of FED Model to Some Aspects of Capital Marke
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 389-401, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Rynek akcji, Papiery wartościowe
Financial investment, Capital market, Equity market, Securities
Note
summ.
Abstract
Ocenienie rynku akcji jako rynku przewartościowanego lub niedowartościowanego nie jest łatwym zadaniem. Doradcy inwestycyjni używają modeli wyceny akcji w celu oszacowania ich rzeczywistej wartości i porównania jej z ceną ustaloną przez rynek. Używają do tego celu różnych -prostych i skomplikowanych modeli. Dane o zyskach, dywidendach, stopach procentowych i poziomie ryzyka brane są pod uwagę przy stosowaniu różnorakich modeli wyceny, mającej na celu określenie "godziwej wartości" poszczególnych akcji, a tym samym całego rynku. Gdy indeksy cenowe rynku przekraczają wartości modelowe mamy do czynienia z przeszacowaniem rynku, jeśli są od nich mniejsze, mówimy o niedoszacowaniu rynku. Zgodnie z założeniami, racjonalnie zachowujący się inwestorzy powinni kupować, gdy akcje (rynki) są niedoszacowane i sprzedawać, gdy akcje są przeszacowane. W niniejszej pracy autorzy zamierzają przedstawić model FED, służący określeniu wartości rynków akcyjnych w aspekcie alternatywy inwestycyjnej, jaką są uważane za bezpieczne obligacje rządowe. (fragment tekstu)

In the article, authors present the FED stock valuation model and discuss its implications to judge the overpriced - underpriced state of stock market. The main objective of authors is to discuss valuation of whole stock market in the terms of cost of other investment opportunities. Various aspects of equilibrium between cost of investment in stocks and other investment opportunities on developed markets are discussed. Authors try to find if equilibrium similar to developed capital markets (in particular US markets) exist on Polish stock market. Performed research shows that we do not observe equilibrium between cost of stock market investment and cost of alternative investment on Polish market. However authors found a high, positive correlation between alternative investment return and net profit of public companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Alexander C., Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons; Bk&CD-Rom edition, November 15, 2001
  2. Baryshevsky D., What is hidden in the Fed's model? The second approximation. 21 August 2003, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=439700
  3. Campbell J.Y., Lo A.W., Craig MacKinlay A., Lo A.Y., MacKinlay A. Craig, The Econometrics of Financial Markets, Publisher: Princeton University Press, December9, 1996
  4. Humphrey-Hawkins Report, Section 2: Economic and Financial Developments in 1997 Alan Greenspan, July 22, 1997,
  5. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/1997/july/ReportSection2.htm
  6. Yardeni E., Stock Valuation Model, EQUITY RESEARCH, August 9, 2002, Prudential Financial.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu