BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawska Hanna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wpływ efektu trzech wiedźm na okresowe kształtowanie się cen instrumentu bazowego
Impact of Three Witches Effect on Prices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 403-416, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynki finansowe, Instrumenty pochodne, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Financial markets, Derivatives, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Abstract
Na rozwiniętych rynkach finansowych, charakteryzujących się w szczególności wysoką płynnością obrotu zróżnicowanymi instrumentami pochodnymi, specyficzne znaczenie posiada zjawisko klątwy trzeciego tygodnia (triple witching). Ma ono miejsce w dniu, w którym dochodzi do jednoczesnego wygaśnięcia serii różnego rodzaju instrumentów pochodnych (kontraktów futures i opcji, zarówno indeksowych, jak i akcyjnych, a także kontraktów opcyjnych na kontrakty futures). Z racji wyjątkowych i często zaskakujących zjawisk, jakie w tym dniu mają miejsce na rynku giełdowym, został on nazwany przez analityków dniem trzech wiedźm (triple witching day). Jak wiadomo, konstrukcja wymienionych instrumentów pochodnych, w bezpośredni bądź pośredni sposób oparta jest de facto na tym samym walorze bazowym'', którego wycena (a tym samym i wycena jego pochodnych) odbywa się na podstawie wielkość popytu i podaży, kształtowanych przez napływające do uczestników rynku informacje o charakterze mikro i makroekonomicznym. (fragment tekstu)

Autor presents considerations about three witches effect, giving some examples from Polish capital market. Though three witches effect does not have a significant impact on investment position, understanding the effect may preserve investors from wrong investment decisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Anczok W., Arbitrażyści rządzili. Gazeta Giełdy Parkiet z dnia 20-22 września 2003, nr 128.
 2. Anczok W., Wpływ "wiedźmy" na notowania instrumentów pochodnych. Rynek Terminowy nr 1/2003.
 3. Barclay M.J., Hendershott T., Jones Ch.M., Which Witches Better? A Cross-Market Comparison of Extreme Liquidity Shocks, Simon Business School Working Paper, Rochester 2003, No. FR 03-30.
 4. Dresler K., Arbitraż pozbawiony ryzyka na rynku kontraktów terminowych. Rynek Terminowy, 2/1998.
 5. Felixson K., The expiration day effect on index options and index futures on the underlying shares, Swedish School of Economics and Business Administration Working Paper , Helsinki 2002, Vol. 473.
 6. Hancock G.D., Whatever happened to the triple witching hour, Financial Analysts Journal. 1993, No 49,
 7. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje - Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
 8. Kan A.C.N., Expiration-Day Effect: Evidence from High-Frequency Data in the Hong Kong Stock Market, Applied Financial Economics, 2001, vol, 11, issue 1.
 9. Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
 10. Kontrakty terminowe zyskują na popularności. Gazeta Giełdy Parkiet z dnia 10-12 stycznia 2004 roku, nr 7.
 11. Stoll H.R., Whaley R.E., Program trading and individual stock returns: Ingredients of triple-witching brew, Journal of Business, 1990, Vol. 63.
 12. Świderek T., Koszykarze i drobnica. Rzeczpospolita z dnia 22 grudnia 2003 roku, nr 297/2003.
 13. Theisen R., When shall we three meet again?, FOW Magazine, Risk management supplement, August 2003, No 8.
 14. Warunki obrotu dla kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20, GPW w Warszawie, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu