BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów
The Role of Investment Funds in Benefits of Future Retires
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 417-426, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Fundusze emerytalne, Świadczenia emerytalne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Social insurance, Pension funds, Pension benefits, Open Pension Funds (OPF)
Note
summ.
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
Stary system emerytalny opierał się na tzw. umowie repartycyjnej. Bieżące świadczenia emerytalne pokrywane były z pieniędzy spływających do ZUS z tytułu składek płaconych przez osoby pracujące. Inaczej mówiąc, osoby aktywne zawodowo finansowały emerytury osobom w wieku poprodukcyjnym - była to tak zwana umowa pokoleń. Cechą tego systemu był brak powiązania pomiędzy wysokością płaconej składki na ubezpieczenie społeczne a wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. , Wdrażany od 1 stycznia 1999 roku, nowy system emerytalnym opiera się na zasadzie: ile wpłacisz, tyle otrzymasz. Wysokość przyszłej emerytury zależy między innymi od wysokości sumy wpłaconych składek.(fragment tekstu)

In the article the authors analyze the participation of ZUS and Open Retirement Funds in future pensionary benefits. In the first section the authors describe the structure of a new non-contributory. The second section contains characteristics of the Open Retirement Funds. The third section is dedicated to funds' investments. The fourth section presents the simulation of collected capital in Open Retirement Funds and ZUS capital. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE Warszawa 2002.
  2. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, Placet, Warszawa 1997.
  3. Portal internetowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
  4. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu