BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potocki Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe
Switching Assets Portfolio as Transportation Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 455-466, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel inwestycyjny, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Dywersyfikacja portfela
Investment portfolio, Management of investment portfolio, Portfolio diversification
Note
summ.
Abstract
Papiery wartościowe charakteryzują się różną zmiennością dochodu. Większa (mniejsza) zmienność dochodu związana jest z większym (mniejszym) ryzykiem inwestycyjnym. Celem maksymalizacji dochodu lub minimalizacji strat inwestor rzadko lokuje środki w jeden walor. Zwykle nabywa określony zbiór aktywów, czyli odpowiedni portfel walorów odpowiadający jego preferencjom inwestycyjnym[l]. Zarządzanie portfelem aktywów finansowych w ogólnym przypadku polega na zbywaniu nisko cenionych aktywów finansowych i następnie na przeznaczeniu uzyskanych tą drogą środków na zakup wyżej cenionych aktywów finansowych. Efekt inwestycyjny jest jednak często niwelowany przez ponoszenie przez inwestora stosunkowo wysokich opłat prowizyjnych. W poniżej pracy przedstawiam interpretację algorytmu uwzględniającego poziom kosztów transakcji w opisie strategii zarządzania portfelem. Każdy z etapów tej strategii polega na przebudowaniu posiadanego portfela w portfel postulowany. Pozwala to na opisanie i optymalizowanie kosztów pojedynczego etapu wspomnianej strategii przy pomocy zadania transportowego. Budowa liniowego zadania transportowego służy rozwiązaniu problemu decyzyjnego, w takim wymiarze, aby funkcja celu osiągała wartość najkorzystniejszą, przy zachowaniu założonych postulatów.(fragment tekstu)

The main goal of the article is presentation of algorithm which includes the level of transaction costs. Switching process is described as a transportation problem and improves portfolio optimization costs. The results written above did not evaluate the usefulness unambiguously. Further research should estimate different: frequency of observation, initial value of investment, quantity of shares or optimization methods.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, AE Poznań., s.49
  2. Guzik B. (1998). Badania operacyjne - programowanie liniowe, AE Poznań r., s. 39
  3. Piasecki K. (2003). Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe. Mikroekonometria w teorii i praktyce - materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Szczeciński 2003
  4. Gaspars H. (2003). Wyznaczenie optymalnej strategii inwestowania na podstawie analizy portfelowej. Praca magisterska AE Poznań
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu