BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rubaszek Michał (Narodowy Bank Polski)
Title
Analiza długookresowej zależności pomiędzy indeksem giełdowym i wzrostem gospodarczym
An Analysis of Long-Term Relationship Between Stock Index and Economic Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 483-492, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Wzrost gospodarczy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Kointegracja, Symulacja Monte Carlo
Economic growth, Warsaw Stock Exchange Index, Cointegration, Monte Carlo simulation
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące właściwości statystycznych czterech alternatywnych metod estymacji relacji kointegrujących: metody Engle'a-Grangera, Engle'a-Yoo, Phillipsa'a-Hansena oraz Johansena w przypadku krótkiej próby. Na podstawie serii symulacji Monte Carlo analizowano dla tych czterech metod momenty estymatorów dla małych próbek i otrzymano potwierdzenie, iż w tym przypadku najbardziej adekwatna jest metoda Phillipsa'a-Hansena. W celu zilustrowania tych rozważań teoretycznych sformułowano hipotezę o występowaniu długookresowej zależności pomiędzy poziomem indeksu WIG a nominalną wartością dochodu narodowego. Stosując metodę Phillipsa'a-Hansena ustalono parametry relacji kointegrującej poziom WIGu z nominalnym PKB. Ostatecznie przedstawiono model korekty błędem objaśniający dynamikę indeksu WIG. (fragment tekstu)

In the article we analyzed statistical properties of four methods of estimating cointegrating relationships, namely: Engle-Granger, Engle-Yoo, Phillips-Hansen and Johansen. On the basis of two Monte-Carlo experiments we investigated the bias and effectiveness of these estimators for a small sample of 36 observations, i.e. the number of available quarterly observations for Polish GDP. We concluded that Phillips-Hansen approach performs better than other methods. To illustrate our considerations we formulated a hypothesis that there exists a long-term relation between Polish nominal GDP and stock index WIG. Running BH method we found this long-term relation. Finally, we estimated the short-term dynamics of WIG and Polish GDP within the error correction model framework.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Chen N., Roll R., Ross S., 1986, Economic Forces and the Stock Market, Journal of Business, vol. 59, s.383-403.
 2. Dickey D., Said S., 1984, Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order, Biometrika, vol. 71, s. 599-607.
 3. Engle R., Granger C., 1987, Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, vol. 55, s. 251-276.
 4. Engle R., Yoo S., 1991, Cointegrated Economic Time Series: An Overview with New Results, rozdział 12 w: Engle R., Granger C., 1991, Long-Run Economic Relationships; Readings in Cointegration, Oxford University Press.
 5. Granger C., 1981, Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, vol. 16, s. 121-130.
 6. Granger C., 1983, Co-integrated Variables and Error Correction Models, UCSD Discussion Paper, s. 83-113.
 7. Hansen B., 1992, Tests for Parameter Instability in Regressions with I(I) Processes, Journal of Business & Economic Statistics, vol.10., s.321-335.
 8. Hansen B., Phillips P., 1990, Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(I) Processes, Review of Economic Studies, vol. 57, s. 99-125.
 9. Hargraveas C., 1994, A review of methods of estimating cointegrating relationships, rozdział 4 w: Hargraveas C., red., Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration, Oxford University Press.
 10. Johansen S., 1991, Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregression Models, Econometrica, vol. 59, s. 1551-1580.
 11. Watson M., 1994, Vector Autoregressions and Cointegration, Rozdział 47 w: Engle R., McFadden D., Handbook of Econometrics, Elsevier Science.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu