BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hoffmann Michał R.
Title
Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym
Threats connected with the digital signature
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO '2002, 2002, 479-486, rys. , bibliogr. poz.7
Keyword
Podpis elektroniczny, Bezpieczeństwo, Biznes elektroniczny, Bezpieczeństwo informacji
Digital signature, Security, e-business, Information security
Note
streszcz. ,summ.
Abstract
Ustawa o podpisie elektronicznym została przyjęta przez Sejm 18 września 2001r i wejdzie w życie 9 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 11 października 2001 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Jednak już w tej chwili dostrzega się jej niedociągnięcia. Ponadto, nie każdy ma świadomość problemów związanych z bezpiecznym stosowaniem podpisu elektronicznego i zagrożeń wynikających z jego charakteru. Zamierzeniem artykułu jest przybliżenie tych zagadnień. (abstrakt oryginalny)

Digital Signature Act was accepted on 18th September 2001 and will come into effect 9 months later. President of RP has signed it on 11th September 2001. But there are some shortcomings of the D. S. Act noticed already. Moreover, rather few people are conscious of security problems connected with secure digital signature use and its threats resulting from the digital signature nature. This paper's intention is to bring closer these issues. (original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borzyszkowski A. M., Srebrny M.: "System scentralizowany czy rynkowy", Rzeczpospolita 06.09.01 Nr 208, 2001 [BZ2002] Borowski Z.: "S/MIME w środowisku Windows", WinSecuriiy magazine 4/2002, 2002
 2. Centrum Certyfikacji Signet: "Konferencja Prawo i Nowe Technologie" - Aktualności 26-04-2002, http://www.signet.pl/ wiadomosci/aktualnosci.html, 2002
 3. Serwis internetowy eBanki.pl: "Ustawa o podpisie elektronicznym",http://www.ebanki.pl/artykuly/ustawa_epodpis. html, 2001
 4. Gamdzyk P.: "Ustawa to nie wszystko", Computerworld 30- 2001,2001
 5. Jaworski J., Kutyłowski M.: "Podpis elektroniczny - potrzebne zmiany", Tele.net 04/2002, 2002
 6. Kuźmiński P.: "Ustawa do poprawy", Biuletyn CHIP Online: NewsRoom 30-4-2002 http://newsroom.chip.pl/ news. 24194.html
 7. Lewicki D.: "Infrastruktura klucza publicznego", WinSecurity magazine 3/2002, 2002
 8. Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S.: "Handbook ol' Applied Cryptography", CRC Press, Inc., 1997
 9. Schneier B.: "Kryptografia dla praktyków", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995
 10. USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 http://ks.sejm.gov.pl:8009/proc3/ustawy/2594_u.htm
 11. Vizvary Istvan: "Karty elektroniczne - Do czego są potrzebne karty elektroniczne w komputerze osobistym?", WinSecurity magazine 1/2002, 2002
 12. Wejman F.: "Cywilnoprawne zagadnienia podpisu elektronicznego", Rzeczpospolita 11.01.2002 Nr 9
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu