BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sklinda Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Model wyceny arbitrażowej na rynku polskim, weryfikacja empiryczna podstawowych czynników makroekonomicznych
Arbitrage Pricing Theory on Polish Market, Empirical Verification of Macroeconomic Factors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 493-501, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria arbitrażu cenowego, Wycena aktywów, Model wyceny aktywów kapitałowych
Arbitrage Pricing Theory (APT), Valuation of assets, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
summ.
Abstract
Klasyczny model wyceny aktywów giełdowych za pomocą wyceny arbitrażowej (APT: Arbitrage Pricing Theory) został zaprezentowany po raz pierwszy w roku 1976 [12] i stanowił alternatywę dla zaproponowanego 11 lat wcześniej jednoczynnikowego Modelu Wyceny Dóbr Kapitałowych (CAPM: Capital Asset Pricing Model). Model APT zakłada, iż więcej niż jeden czynnik opisuje oczekiwany zwrot z aktywów giełdowych, jednakże nie precyzuje, jakie miałyby to być czynniki. Zgodnie z założeniami teoretycznymi modelu, ryzyko pojedynczego waloru może zostać opisane poprzez jego współczynniki beta każdej zdefiniowanej zmiennej wspólnej dla całego rynku. W warunkach równowagi nie ma możliwości arbitrażu, a oczekiwany zwrot z aktywów rynkowych będzie opisany ich relacją z poszczególnymi czynnikami. (fragment tekstu)

The aim of this paper is an empirical verification of Arbitrage Pricing Theory [13] in the sample period 1997-2003. Applying Black, Jensen and Scholes (BJS) [2] methodology and monthly frequency of data the statistical significance of the following seven factors was tested: exchange rate, S&P index, industrial production, inflation, International trade (sum of import and export), WIG index and a world gold price. Results of the study show lack of macroeconomic factors statistical significance when explaining the expected returns. Only market indices (WIG and S&P) appeared to be significant, however both factors are highly correlated. Nevertheless, in the third stage of tests estimated prices of both factors were insignificant.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczak A. (2000), Model Arbitrażu Cenowego - Empiryczna weryfikacja modelu w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d2ekon/modelarbitrazu.pdf, ostatnio dostępny 28.07.2004
 2. Black F., Jensen M.C., Scholes M. (1972), The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Findings, "Studies in the Theory of Capital Markets"
 3. Byrka-Kita K., Określanie kosztu kapitału własnego za pomocą arbitrażowego modelu wyceny, http://efektywnosc04.ae.wroc.pl/Referat/art01.pdf, ostatnio dostępny 10.03.2004
 4. Carruth A., Dickerson A., Henley A. (1998), Econometric modeling of UK investments: the role of profits and uncertainty, www.kent.ac.uk/economics/papers/ papers- pdf/1998/9812.pdf, ostatnio dostępny 15.03.2004.
 5. Chen N. (1983), Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing, "Journal of Finance", 38 (5), 1393-1414.
 6. Dhrymes P.J., Friend I., Gultekin M.N. (1984), A Critical Reexamination on the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory, "Journal of Finance", 39, 323-246.
 7. Dhrymes P.J., Friend I., Gultekin M.N., Gultekin N.B. (1985), New Tests of the APT and Their Implications, "Journal of Finance", 3, 659-675.
 8. Fama E.F., French K.W. (1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance", 47.
 9. Gultekin M.N., Gultekin N.B. (1987), Stock Return Anomalies and the Test of the APT, "Journal of Finance", 42 (5), 1213-1224.
 10. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1998.
 11. Reinganum M.R. (1981), Empirical Tests of Multi-Factor Pricing Model- The Arbitrage Pricing Theory: Some Empirical Results, "Journal of Finance", 2, 313- 320.
 12. Roll R., Ross S. (1980), An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory, "Journal of Finance", 5, 1073-1103.
 13. Ross S.A. (1976), The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Economic Theory", 13.
 14. Rubaszek M. (2002), Teoria arbitrażu cenowego dla akcji polskiego rynku kapitałowego, udostępnione przez autora.
 15. Sokalska M., The influence of macroeconomic factors on behavior and predictability of stock market returns in East European countries: the case of Poland, University of Leicester, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu