BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rawski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Customer - Targeted Strategy as a Component of Marketing Strategy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 569-579, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Klient, Strategia marketingowa, Strategia obsługi klienta
Customer, Marketing strategy, Customer service strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ogólna charakterystyka komponentu strategii marketingowej, określonego jako strategia nakierowana na klientów. Według Autora, strategia nakierowana na klientów składa się z dwóch poziomów: strategii stymulacji rynku i strategii podziału rynku. Oba komponenty zostaną scharakteryzowane. Właściwe rozważania zostaną poprzedzone zarysem autorskiego rozumienia pojęcia "strategia marketingowa" oraz prezentacją założeń przyjętych przez autora dla formułowania tego rozumienia. Jest to konieczne, ponieważ przyjęte rozumienie strategii marketingowej tworzy "szkielet" dla pojęcia strategia nakierowana na klientów. (abstrakt oryginalny)

Total, customer targeted strategy comprises two solutions: marketing stimulation strategy and market segmentation strategy. Marketing stimulation strategy is an aggregate of two main instruments of influence: a broadly understood "set of benefits", and its price consistent with the mission statement and the desired marketing image, reflecting the aspirations regarding the quality of the conducted economic activity. Two issues (market segmentation strategy) must be settled prior to implementation of the method affecting the market with quality-price benefits: enterprise potential analysis in terms of feasibility of implementation of a given marketing stimulation strategy and multi-faceted analysis of the clients on the market. Both components are characterized. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker J: Marketing-Konzeption, Grundlagen des strategischen Marketing-Managements, Vahlen, Munchen 1988.
  2. Faulkner D, Bowman C: Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
  3. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
  4. Niestrój R: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Porter M.E.: Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  6. Rawski M.: Próba interpretacji pojęcia "strategia marketingowa", "Przegląd Organizacji", 2003, nr 3.
  7. Rawski M.: Próba interpretacji pojęcia "strategia marketingowa" (w warunkach orientacji marketingowej), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 602, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu