BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowiak Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Kuciński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Rynek pierwotny alternatywą bezpiecznej inwestycji
Primary Market as an Alternative of Safe Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 503-513, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Inwestycje finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Teoria rynku
Capital market, Financial investment, Investment risk, Market theory
Note
summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego w Polsce spowodował, że ów rynek stał się jednym z wiodących rynków kapitałowych w tej części Europy. Daleko jest do stwierdzenia, iż rynek ten stanie się wykładnią dla innych rynków kapitałowych Europy czy świata, ale można podpisać się pod stwierdzeniem, że jest to rynek, który w przyszłości może mieć duże znaczenie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek wschodzący, jak przyjęło się nazywać rynek o niezbyt długich tradycjach rynkowych, charakteryzuje się względnie dużym ryzykiem, który szczególnie wrażliwy jest na negatywne informacje polityczne czy ekonomiczne, a rezultaty tych negatywnych informacji, widoczne są w wycenie instrumentów na rynku papierów wartościowych. Inwestowanie to proces, którego rezultat nie jest w pełni przewidywalny, chociażby ze względu na czas, który musi upłynąć, aby znany był rezultat określonej działalności. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, która rozłożona jest w czasie, stwarza niepewność, co do zrealizowania się określonego stanu rzeczy w przyszłości, oznacza to, że działalność inwestycyjna, bez względu na jej charakter, zawsze ponosi za sobą większe lub mniejsze ryzyko. Poziom ryzyka determinuje nie tylko czas, jako czynnik sam w sobie, ale również rodzaj instrumentu finansowego, który może stanowić podstawę portfela inwestycyjnego. (fragment tekstu)

The paper presents some considerations about the role of primary market. Some empirical data from Polish market are discussed. Primary market often offers good profit prospects, though we should remember there's always some risk.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. Jajuga T. (2002). Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWTM. Warszawa.
  2. Nowak K. (1998). Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań.
  3. Przybylska-Kapuścińska W. (2002). Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane Problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
  4. Socha J. (2003). Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Olympus. Warszawa.
  5. Socha J. (1998). Rynek. Giełda. Inwestycje, Wydawnictwo Olympus. Warszawa
  6. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Giełda Papierów Wartościowych - Analiza techniczna. Analiza fundamentalna, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa.
  7. Tarczyński W., Kunasz M. (2002). Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Wydawnictwo ZARR SA. Szczecin.
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. nr 118).
  9. Weron A., Weron R. (1998). Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  10. http://kpwig.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu