BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wątorek Bogumiła (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Portfele inwestycyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych
The Investment Portfolio of Open-end Pension Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 515-525, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze emerytalne, Portfel inwestycyjny, Ubezpieczenia społeczne, Dywersyfikacja portfela, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension funds, Investment portfolio, Social insurance, Portfolio diversification, Open Pension Funds (OPF)
Note
summ.
Abstract
Otwarte Fundusze Emerytalne funkcjonują w ramach 11 filara systemu emerytalnego. Są one osobami prawnymi, których działalność polega na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego ([3], art. 2). Podstawowym zadaniem funduszu jest lokowanie aktywów w taki sposób, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz maksymalną rentowność lokat ([3], art. 139). Jednak lokaty o dużym stopniu bezpieczeństwa nie zawsze cechuje duży stopień rentowności, a z drugiej strony możliwość osiągnięcia dużych zysków z inwestycji wiąże się z ponoszeniem ryzyka. W związku z tym przed każdym funduszem emerytalnym postawione zostało trudne zadanie poszukiwania optymalnego rozwiązania. Ponieważ OFE inwestują środki powierzone przez przyszłych emerytów, naczelną zasadą powinno być działanie w sposób, który nie naruszy interesu uczestników funduszu.(fragment tekstu)

The main purpose of Open-end Pension Fund is the accumulation of monetary funds and their investment in order to protect the fund's members after they reach the age of retirement. The investment activities of Open-end Pension Funds must be undertaken in accordance with the law to ensure the maximum degree of security and profitability on these investments. This problem is stressed in the first part of this article. The main part of this paper is the investment portfolio of Open-end Pension Funds in 1999-2003. The analyses show that the funds' assets are invested mainly in bonds and bills issued by the State Treasury. Other categories of investments are: equities, NFI shares, bank deposits and bank securities. These results are compared with the investment portfolios of pension funds in 13 European countries. The pattern of investment varies considerably among European countries, but investment in debt securities is preferred. Actually Open-end Pension Funds should think about diversification of their investment portfolios. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej - części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 276).
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami).
  4. Special future on pension funds - data 1997-2000, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
  5. Strona internetowa: www.knuife.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu