BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Magdalena
Title
Zjawisko przestępczości w województwie opolskim w latach 2000 -2012
Phenomenon of Crime in the Opole Province between 2000 and 2012
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 10, s. 23-36, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Przestępczość
Crime
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtowało się w województwie opolskim w latach 2000 -2012 zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Omówione zostały podstawowe kategorie przestępczości pospolitej w oparciu o powszechnie stosowane statystycznie kategorie oceny tych zjawisk w odniesieniu do wszystkich powiatów. Z uwagi na dane, jakie zostały udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, autorka zanalizowała dynamikę przestępstw stwierdzonych wraz z postępowaniami wszczętymi z ich wykrywalnością.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to investigate the issue of crime against property, life and health and its risk in the Opole province between 2000 and 2012. It discusses the main categories of crime based on the widely used statistical category assessment of these phenomena in different countries. In view of the data provided by The Ministry of Internal Affairs and Administration and by The Regional Police Headquarters in Opole, the author analyses the dynamics of the above mentioned kinds of crime recorded and the procedures of their detection.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk M., Kształtowanie się przestępczości pospolitej w latach 2000-2009, "Nauka i Gospodarka" 2011/2 nr 9.
  2. Adamczyk M., Zabójstwa przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Nauka i Gospodarka" 2013, nr 12.
  3. Czekaj K., Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości [w:] K. Czekaj, K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Katowice 1998.
  4. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2011.
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny.
  6. http://prawoity.pl.
  7. http://szkolnictwo.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu