BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szalonka Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Model funkcjonowania rynku aptecznego w świetle nowych uwarunkowań prawnych
Model of Functioning of the Pharmacy Market in the Light of the New Legal Conditions
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 918-923, rys., wykr.
Keyword
Prawa pacjenta, Apteki, Etyka w reklamie, Ceny
Patient's rights, Pharmacy, Advertising ethics, Prices
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
1.01.2012 roku została wprowadzona w życie ustawa refundacyjna, na mocy której wprowadzono sztywne ceny leków refundowanych oraz znowelizowano prawo farmaceutyczne, pozbawiając właścicieli aptek możliwości reklamowania ich działalności. Choć przed nowelizacją, forma komunikacji raczej była ograniczona i skupiała się najczęściej na dystrybuowaniu ulotek i plakatów z ofertą cenową produktów oraz stosowaniu programów lojalnościowych, to po 1stycznia 2012r. podaje się zakaz reklamowania działalności aptecznej jako podstawową przyczynę bankructwa 1030 pojedynczych podmiotów w 2013 roku. Zakaz reklamowania aptek jest traktowany jako naruszenie podstawowych praw gwarantowanych w konstytucji RP o swobodzie działalności gospodarczej (art.20). Jak wynika z badań, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy, pacjenci wybierają apteki, w których znajdują szeroki asortyment po przystępnych cenach oraz dobrą usługą farmaceutyczną. Ustawa wpłynęła na spadek konsumpcji leków2.(abstrakt oryginalny)

On 1 January 2012 a Refund Act was implemented in life whereby the rigid prices of reimbursable medicines and amendments to the pharmaceutical law were introduced. It has denied the owners of pharmacies the total possibility of advertising their business. Before the amendment, the form of communication in a pharmacy was limited and focused mostly on the distribution of leaflets and posters showing the price quote as well as the use of frequent loyalty programmers. After 1 January 2012 prohibition of advertising for pharmacy business is given as the primary cause of bankruptcy 1030 individual entities within one year. Prohibition of advertising pharmacies is treated as a violation of the fundamental rights of the freedom in economic activity which are guaranteed in the Constitution of the Republic of Poland (article 20). As a result of research, following the introduction of the amendment to the Act, patients choose pharmacies, in which there are a wide range of the optimal prices and good pharmaceutical service. The law affected the decrease in consumption of drugs in general and an increase in co-financing drugs Rx by patients(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Szalonka, Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, wyd. WN PWN Warszawa, 2011, s. 65.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu