BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola liderów opinii w komunikacji nieformalnej
Opinion Leaders and their Role in Informal Communication
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 31-39, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Lider opinii, Komunikowanie nieformalne, Marketing szeptany
Opinion leader, Informal communication, Buzz marketing
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Komunikacja nieformalna towarzyszy człowiekowi od zawsze. Informacje przekazywane "z ust do ust" są obecnie najbardziej godnym zaufania sposobem rekomendacji produktów i usług. Zjawiska word of mouth (WOM) oraz electronic word of mouth (eWOM) opierają się na zbliżonych modelach komunikacji uwzględniając osoby nazywane liderami opinii. Jednostki określane jako liderzy opinii wyróżnia zestaw niepowtarzalnych cech oraz zachowań, które należy zidentyfikować, aby odpowiednio je wykorzystać. Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej modeli rozprzestrzeniania się informacji w sieciach społecznych z wykorzystaniem liderów opinii oraz związanej z samymi liderami opinii. (abstrakt oryginalny)

Informal communication has always accompanied man. Nowadays word of mouth is the most reliable way of recommendation of products and services. The phenomenon of word of mouth (WOM) and electronic word of mouth (eWOM) is based on similar communication models including opinion leaders. The units termed as opinion leaders stands unique set of characteristics and behaviors that need to be identified in order to properly use them. This article aims to systematize the existing knowledge about models of spreading information in social networks with opinion leaders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balter, D., Butman J. (2007). Poczta Pantoflowa. Sztuka Marketingu Szeptanego. Gliwice: Helion S.A.
 2. Berry, J., Keller, E. (2003). The Influentials. New York: The Free Press.
 3. Budzich, M. (2009). Ciemna Strona, Marketing w Praktyce, kwiecień, 50.
 4. Dodds, P. S., Watts, D. J. (2007). Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. Journal of Consumer Research, Vol. 34, 441-442.
 5. Fiske, J. (1990). Introduction To Communication Studies. New York: Routledge.
 6. Gladwell, M. (2005). Punkt Przełomowy. Kraków: Świat Książki.
 7. Halstead, D. (2002). Negative word of mouth: substitute for or supplement to consumer complaints? Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15, 1-12.
 8. Hsieh, J-K., Hsieh, Y-Ch., Tang Y-Ch. (2012). Exploring the disseminating behaviors of eWOM marketing: persuasion in online video. Electronic Commerce Research, May 1, 204-205.
 9. Interaktywnie.com. (2010). Szeptanie jest w cenie. Wrocław: interaktywnie.com.
 10. Joubert, J. P. R., Tustin, D. H., Vuuren, D., Weimann, G. (2007). Looking for opinion leaders: traditional vs. modern measures in traditional societies. openUP, August, 1-4.
 11. Katz, E., Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass Communication's. New York: The Free Press.
 12. Kelly, L. (2007). Beyond Buzz. New York: AMACOM.
 13. Nyilasy, G. (2006). Word of mouth: what we really know - and what we don't. W: J. Kirby, P. Marsden (red.), Connected Marketing, The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution (161-185). Bodmin: Elsevier.
 14. Rosen, E. (2009). The Anatomy of Buzz Revisited, New York: Doubleday.
 15. Westbrook, R. A. (1987). Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase Processes. Journal of Marketing Research, Vol. XXIV, 261.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu