BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcicka Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zastosowanie programowania celowego do wyznaczania strategii inwestorów o różnych preferencjach
Aim Programming in Creating an Investing Strategy Due to Different Investors' Preferences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 539-548, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Analiza portfelowa
Financial investment, Capital market, Investment risk, Portfolio analysis
Note
summ.
Abstract
Inwestowanie to jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii. W gospodarce rynkowej inwestycje są koniecznym warunkiem rozwoju. Inwestycja to bieżące wyrzeczenie dla przyszłych, niepewnych korzyści. Określenie to jest bardzo ogólne, jednakże uwypukla najważniejsze cechy inwestycji. Po pierwsze, podkreślony jest w niej element psychologiczny inwestowania związany z wyrzeczeniem. Po drugie, w inwestowaniu nieodłącznym czynnikiem jest czas. Inwestujący musi zrezygnować z bieżącej konsumpcji na rzecz oczekiwanych zysków. Oznacza to, że upływ czasu, jakkolwiek sam w sobie nie jest przyczyną powstawania przyszłych korzyści, musi wystąpić, aby inwestycja mogła te korzyści przynieść. Po trzecie, z inwestowaniem nieodłącznie wiąże się ryzyko. Przyszłość jest niepewna, dlatego też oczekiwane korzyści mogą zaistnieć lub nie[5]. Inwestorzy na rynku kapitałowym dokonują różnego rodzaju analiz. Analizy te, wykorzystujące najczęściej metody analizy portfelowej, mają głównie na celu dywersyfikację ryzyka związanego z inwestowaniem w określone aktywa. (fragment tekstu)

The article shows a portfolio method, which in contradistinction to classical methods can be based not only on one but on many different criteria. The period of analysis is 1998 -2004 (first quarter). The calculations are presented for three kinds of investors (avoiding risk, neutral and risk-seeker). Each of them has different preferences according to the return rate and risk. The research showed that a strategy that always lets achieving extraordinary results at a low risk does not exist but there are strategies that achieve almost the same level of risk but much lower profits (II strategy). Therefor sometimes it is worth to implement a bit more risky strategy due to greater benefits. Further researches should take into consideration a possibility of creating portfolio based on different preferences than the one used in this article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adams A. (1992). Investment, Wydawnictwo Graham & Trotman. London
  2. Czekaj J., Dresler Z. (1998). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
  3. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelową i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG-Press. Warszawa
  4. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
  5. Jajuga K.. Jajuga T. (2001) Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa
  6. Jurek R. (1995). Fundamentaliści i portfolio, Penetrator. Kraków
  7. Lapin L.L. (1994). Quantitive Methods for Business Decision, Wydawnictwo Dryden Press. Orlando
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu