BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasielewska Dagmara (Uniwersytet Szczeciński), Zając Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podłoże historyczno-socjologiczne współczesnych funduszy inwestycyjnych
The Historical and Sociological Base of the Contemporary Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 549-559, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Socjologia gospodarcza, Badania ankietowe, Świadomość ekonomiczna
Capital market, Investment funds, Economic sociology, Questionnaire survey, Economic awareness
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest ukazanie rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, gdzie funkcjonują one stosunkowo krótko, w porównaniu do krajów, w których są jednym z filarów rynku kapitałowego. Mimo krótkiego okresu działania na polskim rynku fundusze inwestycyjne zdołały zapewnić sobie pewne miejsce w jego strukturze. Z porównania ich rozwoju w innych krajach wysoko z realiami polskimi oraz ról, jakie odgrywają w funkcjonowaniu rynku kapitałowego, można wywnioskować, iż są ważnym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy - pobudzają inwestycje. Czy jednak przeciętny Polak korzysta z usług funduszy, czy wie w ogóle o ich istnieniu? Jeśli nie, to co jest tego przyczyną - brak zaufania do nowinek, czy też brak znajomości sposobów inwestowania swoich pieniędzy, a może jest to skutek działania innych czynników. Ten problem porusza badawcza część artykułu, to znaczy ankieta przeprowadzona wśród 100 losowo wybranych osób, pochodzących z różnych grup wiekowych i o różnym wykształceniu oraz wysokości zarobków. Jest to bardzo mały wycinek ogółu, zawężony dodatkowo do woj. zachodniopomorskiego, co jest przyczyną traktowania wyników przeprowadzonej przez nas ankiety z dużą ostrożnością, raczej w charakterze eksperymentu naukowego. (fragment tekstu)

The managed funds, in spite of enough short history, are occupying rather important place in the structure of the Polish capital market and their part is growing up constantly. Among the investment funds functioning in Poland, there are, inter alias, risk-free funds, bond funds, stable growth funds, equilibrated funds, flexible investment funds, aggressive funds and others. The participation of particular types of funds on the market, as well as general participation of assets of all funds in relation to the GDP, depends on many factors. The classification of those factors is very difficult one. In the sociological part of this article, we have undertaken their classification and appreciation of the most important ones, considering the Polish realities. During the realization of this task, the helpful is the questionnaire being the part of the article which, has been done in fact basis a small segment of the population and its results are treated by us with great caution. However, they are helpful as far as drawing of certain general conclusions are concerned. It's because the reference to the Polish peculiarity is indispensable for comprehension of the history, of the future and past development and, the attitude of a common Smith to the subject-matter question.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Al-Kaber M. (2000). Rozwój działalności funduszy inwestycyjnych (powierniczych) w Polsce. Bank i Kredyt, nr 10.
  2. Dorosz A. (1999). Fundusze Inwestycyjne: oferta dla klienta indywidualnego i jej wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego, w: Fundusze inwestycyjne na polskim rynku - znaczenie i tendencje rozwoju. Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 42. Warszawa.
  3. Dyl M. (2001). Fundusze inwestycyjne, zasady funkcjonowania, PWN. Warszawa.
  4. Investment company institute, www.ici.org
  5. Socha J.(1999). Znaczenie funduszów inwestycyjnych dla polskiej gospodarki-ocena ustawy o funduszach inwestycyjnych i pożądanie kierunki zmian, w: Fundusze inwestycyjne na polskim rynku - znaczenie i tendencje rozwoju. Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 42. Warszawa.
  6. Tarczyński W. (2002). Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, cz.l, US.Szczecin.
  7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o Funduszach inwestycyjnych. Dz.U.1997 nr 139 poz. 933.
  8. Zapadka P. (2002). Instytucje polskiego rynku finansowego. Bank i Kredyt, nr 6.
  9. Zunderlich S. (2004). Polaków portfel własny. Newsweek Polska, nr 2.
  10. Zunderlich S. (2004). Rośnie wszystkim, zyskują nieliczni. Newsweek Polska, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu