BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Źródła wiedzy o uczestnikach programów lojalnościowych i możliwości jej wykorzystania
The Sources of Knowledge about Loyalty Programs Participants and its Usage Possibilities
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 40-48, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wiedza, Zarządzanie, Programy lojalnościowe, Budowanie lojalności klienta, Źródła informacji, Zarządzanie wiedzą
Knowledge, Management, Loyalty programs, Cultivation customer loyalty, Information source, Knowledge management
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie jednego z podstawowych zasobów strategicznych w procesie zarządzania programami budowania i wzmacniania lojalności - danych o uczestnikach programów lojalnościowych. W artykule scharakteryzowane zostaną źródła informacji dotyczące aktywności, preferencji oraz emocji uczestników programów lojalnościowych takie jak: aktywność na portalach społecznościowych, wykorzystywane przez nich aplikacje mobilne, identyfikatory RFID, karta i konto programu lojalnościowego, badania sondażowe czy aktywność na stronach www. Następnie podjęta zostanie próba wskazania w jaki sposób informacje pozyskane z powyższych źródeł można transponować na użyteczną wiedzę, umożliwiającą efektywne zarządzanie programem lojalnościowym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the hereby article is to present one of the basic strategic resources in the process of loyalty establishment and strengthening programmes - data covering the participants of loyalty programs. The sources of information referring to activities, preferences and emotions of loyalty programs participants have been characterized in the article, i.e.: participants' activity in social networks, mobile applications they use, RFID identifiers, a loyalty program card and account, surveys or the website activity of participants. Next an attempt has been undertaken to indicate how the information obtained from the above-mentioned sources can be transposed into useful, practical knowledge facilitating an effective management of a given loyalty program. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Dyrcz, K. (2014). Technologie, dane i duchowość, czyli trendy marketingowe na 2014 rok. MARKETER+, 1(12), 6-9.
 3. Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
 4. Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA.
 5. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE.
 6. Kozielski, R. (2004). Wskaźniki marketingowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Królewski, J., Sala, P. (red.) (2014). E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: PWN.
 8. Krupski R. (red.) (2004). Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 9. Michalska-Dudek, I. (2004). Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych. W: A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 10. Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2009). Kształtowanie lojalności klienta biura podróży z wykorzystaniem programów lojalnościowych, W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Jelenia Góra: Wydawnictwo AD-REM.
 11. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE.
 13. Skowron, S., Skowron, Ł. (2012). Lojalność klienta a rozwój organizacji. Warszawa: Difin.
 14. Tomanek, K. (2012), Źródła danych w programie lojalnościowym, W: Loyalty Business Overview, Kraków: Pallad Media.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu