BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schivinski Bruno (Politechnika Gdańska), Łukasik Przemysław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rozwój badań nad kapitałem marki bazującym na konsumencie - przegląd literatury
Research on Consumer-based Brand Equity - Literature Review
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 74-80, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Marka, Kapitał marki, Konsument, Przegląd literatury
Brand, Brand capital, Consumer, Literature review
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kapitału marki bazującego na konsumencie (CBBE) oraz dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie jego pomiaru. Realizacja tak postawionego celu wymagała przeprowadzenia wyczerpujących studiów literatury na ten temat, która wyróżnia dwa oddzielne podejścia do pomiaru CBBE: podejście bezpośrednie oraz pośrednie. Artykuł dostarcza menedżerom marki wiedzy na temat głównych kierunków ich działań odnoszących się do określenia, osiągnięcia i podnoszenia poziomu kapitału zarządzanych przez nich marek. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the concept of consumer-based brand equity (CBBE) and the most important studies on its measurement. For this purpose an extensive literature review is introduced. In literature there are two distinguished approaches to capture CBBE: the direct and the indirect measurement. This paper provides key directions to brand managers regarding how to determine, approach and leverage the equity of their brands. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York, NY: The Free Press.
 2. Buil, I., de Chernatony, L., i Martínez, E. (2008). A cross-national validation of the consumer-based brand equity scale. Journal of Product & Brand Management, 17 (6), 384-392.
 3. Chin, W., Marcolin, B., i Newsted P. (2003). Partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption. Information Systems Research, 14 (2), 189-217.
 4. Christodoulides, G. i de Chernatony, L. (2010). Consumer-based brand equity conceptualization and measurement: A literature review. International Journal of Marketing Research, 52 (1), 43-65.
 5. Christodoulides, G., de Chernatony, L., Furrer, O., Shiu, E., i Abimbola, T. (2006). Conceptualising and Measuring the Equity of Online Brands. Journal of Marketing Management, 22 (7-8), 799-825.
 6. de Chernatony, L., Harris, F.J., i Christodoulides, G. (2004). Developing a brand performance measure for financial services brands. The Service Industries Journal, 24 (2), 15-33.
 7. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Erdem, T., i Swait, J. (1998). Brand Equity as a Signaling Phenomenon. Journal of Consumer Psychology, 7 (2), 131-157.
 9. Falkenberg, A.W. (1996). Marketing and the wealth of firms. Journal of Macromarketing, 16 (4), 4-24.
 10. Farquhar, P.H. (1989). Managing brand equity. Marketing Research, 1 (3), 24-33.
 11. Hunt, S.D., i Morgan, R.M. (1995). The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing, 59 (2), 1-15.
 12. Jourdan, P. (2002). Measuring Brand Equity: Proposal for Conceptual and Methodological Improvements. Advances in Consumer Research, 29 (1), 290-298.
 13. Kall, J., i Sojkin B. (2006). Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 14. Kamakura, W., i Russell, G. (1993), Measuring brand value with scanner data. International Journal of Research in Marketing, 10, 9-22.
 15. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57 (January), 1-22.
 16. Lassar, W., Mittal, B., i Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12 (4), 11-19.
 17. Leuthesser, L., Kohli, C.S., i Harich, K.R. (1995). Brand equity: the halo effect measure. European Journal of Marketing, 29 (4), 57-66.
 18. Łukasik, P., i Schivinski, B. (2014). Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych. Marketing i Rynek, 6, 27-33.
 19. Netemeyer, R.G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., Ricks, J. i Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of Business Research, 57 (2), 209-224.
 20. Pappu, R., Quester, P.G., i Cooksey, R.W. (2005). Consumer-based brand equity: Improving the measurement - empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14 (3), 143-154.
 21. Park, C.S., i Srinivasan, V. (1994). A survey-based method for measuring and understanding brand equity and its extendibility. Journal of Marketing Research, XXXI (May), 271-288.
 22. Shankar, V., Azar, P., i Fuller, M. (2008). Practice Prize Paper - BRAN*EQT : A Multicategory Brand Equity Model and Its Application at Allstate. Marketing Science, 27 (4), 567-584.
 23. Sharp, B. (1995). Brand Equity and Market-based Assets of Professional Service Firms. Services Marketing Quarterly, 13 (1), 3-13.
 24. Simon, C.J., i Sullivan, M.W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: a financial approach. Marketing Science, 12 (November), 28-52.
 25. Srinivasan, V. (1979). Network models for estimating brand-specific effects in multi-attribute marketing models. Management Science, 25 (1), 11-21.
 26. Swait, J., Tulin, E., Jordan, L., i Dubelaar, C. (1993). The Equalization Price: A measure of consumer-perceived brand equity. International Journal of Research in Marketing, 10 (1), 23-45.
 27. Urbanek, G., i Kosińska, E. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 28. Vazquez, R., del Rio, A.B., i Iglesias, V. (2002). Consumer-based brand equity: development and validation of a measurement instrument. Journal of Marketing Management, 18 (1/2), 27-48.
 29. Veloutsou, C., Christodoulides, G., i de Chernatony, L. (2013). A Taxonomy of Measures for Consumer-Based Brand Equity: Drawing on the views of Managers in Europe. Journal of Product & Brand Management, 22 (3), 1-18.
 30. Washburn, J., i Plank, R. (2002). Measuring brand equity: An evaluation of a consumer-based brand equity scale. Journal of Marketing Theory and Practice, Winter, 46-61.
 31. Yoo, B., Donthu, N., i Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2), 1-14.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu