BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Identyfikacja potrzeb z zakresu komunikacji międzykulturowej wśród studentów marketingu
Identification of Needs Concerning Intercultural Communication in Marketing Among Students of Marketing
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 113-122, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Komunikowanie w biznesie, Komunikowanie marketingowe, Kompetencje, Studenci, Wyniki badań, Komunikowanie międzykulturowe
Business communication, Marketing communication, Competences, Students, Research results, Intercultural communication
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Artykuł wpisuje się w nurt rozważań dotyczących kompetencji międzykulturowych, które powinny być kształtowane u przyszłych specjalistów ds. marketingu. Przedstawia wyniki badań identyfikujących potrzeby studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej w obszarze marketingu. Dzięki porównaniu do wyników badań uzyskanych przez Goby, pokazano także podobieństwa i różnice w oczekiwaniach studentów z Polski i innych krajów w zakresie komunikacji w biznesie, w tym znaczenia komunikacji międzykulturowej. (abstrakt oryginalny)

The article is part of the current discussion on intercultural competence which should be shaped in future marketing experts. It presents the results of studies identifying students' needs, concerning intercultural communication in the field of marketing. By comparing the results obtained by Goby, the similarities and differences in the expectations of students from Poland and other countries in the field of business communication, including the importance of intercultural communication, were showed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Durocher, D. O. (2009). Teaching Intercultural Communication Competence to Business Students, Journal of International Business Education, 4, 119-134.
  2. Gajek K. (2008). Komunikowanie międzykulturowe jako jedna z kluczowych kompetencji współczesnej organizacji. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (t. 1), 321-325.
  3. Goby, V. P. (2007). Business Communication Needs. Journal of Business and Technical Communications, 21(4), 425-437.
  4. Graf, A., & Mertesacker, M. (2009). Intercultural training: six measures assessing training needs. Journal of European Industrial Training, 33(6), 539-558.
  5. Johnson, J.P., Lenartowicz, T. and Apud, S. (2006). Cross-cultural competence in international business: toward a definition and a model, Journal of International Business Studies, 37, 525-43.
  6. Mazurek-Łopacińska, K., & Sobocińska, M. (2011). Kompetencje międzykulturowe jako uwarunkowanie procesu komunikacji marketingowej w dobie globalizacji. Komunikacja Rynkowa. Kultura, Perswazja, Technologia, 209, 465-475.
  7. Morley, M. J., & Cerdin, J.-L. (2010). Intercultural competence in the international business arena. Journal of Managerial Psychology, 25(8), 805-809.
  8. Petison, P. (2010). Intercultural Communication and Relationship Marketing: A Conceptual Perspective, 16(1996), 127-134.
  9. Winkler R. (2008). Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (t. 2), 633-640.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu