BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budowa siatki regularnej jako wstęp do analizy ekonomicznej z wykorzystaniem danych geograficznych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 506-513, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza ekonomiczna, Geografia ekonomiczna, Analiza danych
Economic analysis, Economic geography, Data analysis
Abstract
Położenie geograficzne od najdawniejszych dziejów cywilizacji stanowiło ważny czynnik wpływający na sukces wszelkiego rodzaju zorganizowanej działalności w tym także ekonomicznej. Umiejscowienie miast wpływało w sposób znaczący na zamożność i dostatek ich mieszkańców. Stąd warowne grody zakładano na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, w pobliżu złóż ważnych surowców, czy też niedaleko ważnych centrów politycznych. Rozwój technologii transportowych zapoczątkowany w XIX w. w znaczący sposób osłabił znaczenie uwarunkowań geograficznych. Pomimo to znaczenie korzystnego położenia jest nadal duże i często decyduje o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Szybki rozwój techniki komputerowej oraz eksploracja okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej nadały nowy wymiar technologiom przetwarzania i analizy danych geograficznych. Tworzenie cyfrowych map najbardziej niedostępnych regionów kuli ziemskiej możliwe jest do wykonania przez niewielki zespół ludzi w ciągu niespełna kilku dni przy relatywnie niewielkim nakładzie kosztów, kiedy dawniej wymagało to wielomiesięcznej pracy dużych zespołów ludzi wykonujących pomiary, przeliczających i nanoszących dane na mapy papierowe. Sprawia to, że dane takie mogą być wykorzystywane w podejmowaniu strategicznych decyzji ekonomicznych nie tylko w skali międzynarodowych korporacji, które stać jest na przeprowadzanie kosztownych analiz, ale dziś już także na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bronsztejn, I. N., Siemiendiajew, K. A., Musiol, G., Miihlig, H.: Nowoczesne kompendium matematyki, PWN, 2004
  2. Davis D. E.: GIS dla każdego, Mikom, 2004
  3. DeMers M.: Fundamentals of GIS, John Wiley & Sons, 2002
  4. Longley P., Clarke G.: GIS for Business and Service Planning, John Wiley & Sons, 1996
  5. Koukharev, G.: Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, Informa, 1998
  6. Nermend K., Lis Ch., Kuźmiński W.: Rola gmin w tworzeniu warunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu, VII Edycji Konferencji Naukowej Marketing w Rozwoju Regionu, Mrzeżyno 2002
  7. Nermend K., Lis Ch., Tarczyński W., Kuźmiński W.: Economic sustainable development in the region from the viewpoint of the community,Modelling Of Economy Develomepent In a Region, , Szczecin 2002
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu