BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozproszony system wspomagania negocjacji - działanie funkcji mediacyjnej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Negocjacje, Systemy wspomagania zarządzania, Negocjacje handlowe, Mediacje
Negotiations, Management support systems, Trade negotiations, Mediation
Abstract
Przemysław Polak Jędrzej Wieczorkowski Termin negocjacje odnosi się do bardzo szerokiego zakresu zdarzeń. Dotyczy ustalania wartości transakcji handlowej zawieranej na bazarach, rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, jak i zawierania traktatów rozbrojeniowych mających znaczenie globalne. Poszczególne rodzaje problemów decyzyjnych, stopnie ich złożoności i ustrukturyzowania oraz typy relacji zachodzących między stronami negocjacji wymagają zastosowania różnych metod wsparcia systemami informatycznymi. W przypadku prostego targowania wsparcie technologią informatyczną może ograniczyć się do systemu komunikacyjnego pozwalającego na wymianę ofert i argumentów między stronami. Rolę taką może pełnić poczta elektroniczna, rozmowa telefoniczna, wideokonferencja i inne. Jednak mianem system wspomagania negocjacji określa się dopiero wyspecjalizowane oprogramowanie ułatwiające negocjacje poprzez strukturyzację procesu, automatyzację obliczeń, analizę rozwiązań, wyszukiwanie ofert, przechowywanie zapisu historycznego przebiegu negocjacji, itp. W przypadku złożonych problemów decyzyjnych, gdy rozwiązania i strategie nie są oczywiste, wsparcie negocjatorów mogą zaoferować systemy wspomagania decyzji. W trakcie przygotowań do negocjacji właściwych, a także w przerwach między rundami negocjacji mogą pełnić one rolę narzędzi doradczych pozwalających negocjatorom analizować problemy decyzyjne. Natomiast w trakcie poszczególnych rund negocjacji system wspomagania decyzji może pełnić rolę mediatora pomagającego osiągnąć korzystny dla wszystkich stron kompromis. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bichler M., Kersten G., Strecker S.: Towards a Structured Design of Electronic Negotiations, Group Decision and Negotiation 12, s. 311-335, 2003
  2. Kersten G. E., Noronha S. J.: Negotiation via the World Wide Web: A Cross-cultural Study of Decision Making, Group Decision and Negotiation 8, 1999
  3. Matsatsinis N. F., Samaras A. P.: An Overview of Group Decision Support Systems and Multiple Criteria Decision Aids, Proceedings of the 47th Meeting of the European Working Group Multicriteria Aid for Decisions, Thessaloniki, 1998
  4. Polak P.: Rozproszony system wspomagania negocjacji realizujący funkcję doradczą i mediacyjną, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 12/2004, Szkoła Główna Handlowa, 2004
  5. Polak P.: Zastosowania metod optymalizacyjnych i sztucznej inteligencji we wspomaganiu negocjacji, w: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO'2004, s. 437-444, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004
  6. Polak P., Szapiro T.: On Testing Performance of a Negotiation Procedure in Distributed Environment, w: Koksalan M., Zionts S. (red.), Multiple Criteria Decision Making in the New Millennium, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 507, Springer, 2001
  7. Polak P., Wieczorkowski J.: Systemy wspomagania negocjacji - zastosowania w przedsiębiorstwie XXI wieku, w: Łapińska A., Wędrowska E. (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004
  8. Raiffa H.: The Art and Science of Negotiations, Harvard University Press, 1982
  9. Rangaswamy A., Shell G. R.: Using Computers to Realize Joint Gains in Negotiations: Toward an "Electronic Bargaining Table", Management Science 43, 1997
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu