BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwaśny Sylwia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Ceny transferowe w grupie kapitałowej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 197-206, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Obrót kapitałowy, Obciążenia podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ceny transferowe
Business activity, Capital turnover, Tax burdens, Corporate income tax, Transfer pricing
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie podstawowych informacji w zakresie stosowania cen transferowych przez podmioty powiązane w świetle regulacji polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, a także charakterystyka narzędzi przewidzianych przepisami prawa, które pozwolą na eliminację ryzyka podatkowego związanego ze stosowaniem cen transferowych. Instrumentem takim jest niewątpliwie zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego w sprawie ustalania cen transferowych, dzięki któremu podatnik zyskuje pewność i bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bany K.: Modelowa Konwencja w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku. Wolters Kluwer Polska-ABC, Warszawa 2006.
 2. Dmowski A.: Ceny transferowe. Analiza dokumentacji prawnych. Przykłady dokumentacji podatkowej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 3. Hamaekers H.: Arm's Length - How Long? "The International Transfer Pricing Journal" III/IV 2001.
 4. Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W.: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 5. Kudert S., Jamroży M.: Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 6. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 7. Marcinuk J.: Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. C.H. Beck 2007.
 8. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR24, Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez podatników (Dz.U. z 1997 r., nr 128, poz. 833 oraz Dz.U. z 2003 r., nr 189, poz. 1856).
 10. Sojak S., Baćkowski D.: Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 11. Sojak S.: Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Szymański K.G.: Opodatkowanie spółek kapitałowych i ich wspólników w zakresie dochodów z kapitałów. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
 13. Toborek-Mazur J.: Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 14. Ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz.654 z późn.zm.).
 15. Wyciślok J.: Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 16. Wyrok WSA z dn. 21 stycznia 2004 r., sygn. akt: III SA 989/02.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu