BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hejduk Irena (Politechnika Warszawska), Podawczyk Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Title
Formy i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 35-50, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Keyword
Przedsiębiorczość, Pobudzanie przedsiębiorczości, Wspieranie przedsiębiorczości, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Entrepreneurship support, Instruments supporting regional development
Abstract
Celem artykułu jest przegląd istniejących form i instrumentów wspierania przedsiębiorczości, wykazanie, iż słabnąca w ostatnim okresie aktywność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw jest wynikiem niedostatecznego zewnętrznego wsparcia działań przedsiębiorczych oraz próba określenia roli państwa w budowaniu atmosfery przedsiębiorczości. Celem szczegółowym jest zbadanie, czy tworzenie określonych instrumentów wspierania przedsiębiorczości jest inicjatywą trafioną oraz czy oferowana pomoc ośrodków wspierania jest wystarczająca. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (2001): Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: PARP.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I. (1998): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce. Warszawa: WSHiP.
 3. Gruszecki T. (1994): Przedsiębiorca w teorii ekonomii. CEDOR Sp. z o.o.
 4. Jaśkiewicz A. (1998): Modelowa koncepcja parku technologicznego. Międzynarodowa Konferencja "Parki Naukowe i Technologiczne - Polska Perspektywa", Poznań.
 5. Kaliszuk A.: Program Unii Europejskiej i inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Centrum Euro Info.
 6. Korolewska-Mróz H. (1999): Mała firma w 5 Programie Ramowym. Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 7. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (1997): Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: PARP.
 8. Lewandowska L. (1999): Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości. Gdańsk.
 9. Markowski W. (2002): ABC small businessu. Łódź: MARCUS s.c.
 10. Mielczarek P. (2000): Przedsiębiorcy o szansach i zagrożeniach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 11. Mikołajczyk B. (1998): Instytucje wspomagające rozwój małych i średnich firm. Gdańsk.
 12. Piasecki B. (2001): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa-Łódź.
 13. Program SCI - TECH II, Materiały konferencyjne - Warszawa 2000. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 14. Raport - Rzeczpospolita Polska, Realizacja Zaleceń Jednostki Zadaniowej ds. Uproszczenia Otoczenia Biznesu (BEST) (2002), Warszawa.
 15. Szlefarska B., Kasperczyk I. (1999): Finansowanie rozwoju firmy. Warszawa.
 16. Więcławski J. (1997): Ventures capitals. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu