BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zasady aktywowania kosztów w świetle założeń rachunku kosztów relewantnych
Assets Recognition in the Relevant Costing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 169-181, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Koszty relewantne, Rachunkowość, Koszty, Aktywa, Rachunek kosztów
Relevant cost, Accounting, Costs, Assets, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie niezbędne są informacje o kosztach. Zakres informacji wspomagających rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego powinien obejmować jedynie te koszty i inne kwantyfikowalne parametry, które ulegną zmianie pod wpływem wybrania jednej z możliwych opcji rozwiązania danego problemu. Pomiarem takich kosztów zajmuje się rachunek kosztów relewantnych. Podobnie jak w innych rachunkach kosztów jednym z najistotniejszych problemów do rozwiązania w tym rachunku jest ustalanie procedur przekształcania kosztów w aktywa i odwrotnie. Przyjęte rozwiązania wpływają bowiem na wysokość osiąganych wyników jednostki i wartość posiadanych aktywów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad aktywowania kosztów w świetle założeń rachunku kosztów relewantnych. (fragment tekstu)

Identification of moment and procedures of distribution of the cost between balance sheet and profit and loss statement is one of the most important problems for deciding in the each cost accounting. Article presents the principle recognition of assets on the relevant costing. Besides in article performs comparison of principle of recognition of asset in full costing, variable (direct) costing and relevant costing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fess F.E., The Relevant Costing Concept for Income Measurement - Can it be Defended? "The Accounting Review" 1963, vol. 38, No. 4.
  2. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
  3. Peche T., Metody bilansowe, PWN, Warszawa 1991.
  4. Sorter G.H., Horngren Ch.T., Assets Recognition and Economic Attributes - the Relevant Costing Approach, "The Accounting Review" 1962, vol. 27.
  5. Zadora S., Niemieckie teorie bilansowe. Zeszyty Teoretyczne SKwP nr 5, Warszaa 1981.
  6. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu