BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubiak Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Faktoring w księgach rachunkowych
Das Factoring in der Buchhaltung
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 183-192, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Księgi rachunkowe, Faktoring, Ewidencja księgowa
Accounting, Accounting books, Factoring, Accounting records
Note
Zsfg.
Abstract
Działalność jednostek gospodarczych wiąże się z dokonywaniem ciągłych transakcji z innymi podmiotami. Przedsiębiorstwa sprzedając swoje usługi, towary lub produkty, często udzielają swoim kontrahentom kredytu kupieckiego. Odroczenie zapłaty może jednak spowodować utratę płynności finansowej. W związku z tym jednostki gospodarcze korzystają z firmy refinansowania wierzytelności, jaką jest faktoring. Jest on szczególnie popularny w krajach wysoko rozwiniętych. W Polsce warunki sprzyjające do jego rozwoju pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak w dalszym ciągu napotyka on wiele trudności związanych z brakiem uregulowań prawnych i niedostateczną wiedzą przedsiębiorców na jego temat. Artykuł ma na celu przybliżenie istoty faktoringu i przedstawienie jego ujęcia w księgach rachunkowych faktora i faktoranta. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gos W., Faktoring a forfaiting, w: Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
  2. Ignaczewski J., Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  3. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006.
  4. Kreczmańska-Gigol K., Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007.
  5. Matusiak M., Faktoring zyskuje popularność, "Gazeta Prawna" 2006, nr 37 (1655).
  6. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce, szanse i zagrożenia, SGH, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu