BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Ćwik Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Teoretyczne aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 61-69, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna
Strategic management, Small business, Corporation strategies, Strategic analysis
Abstract
Wyjaśniono pojęcie strategii oraz w kontekście funkcjonowania małego przedsiębiorstwa scharakteryzowano cechy strategii i omówiono kryteria podziału strategii. Zwrócono uwagę także na możliwości zastosowania metod analizy strategicznej w małej firmie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ćwik K. (2001): Modyfikacja metody BCG dla potrzeb przedsiębiorstw branży teleinformatycznej. W: Koziński J. (red.): Wybrane czynniki wpływające na powodzenie firmy. Wrocław: OTREK.
 2. Gierszewska G., Romanowska M. (2000): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 3. Hedberg B., Jonsson S. (1977): Formułowanie strategii jako proces nieciągły. "Problemy Organizacji" nr 2.
 4. Jagoda J. (2002): Mała firma a decyzje strategiczne. W: Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje. Wałbrzych: PN WWSZiP.
 5. Klasik A. [red.] (1993): Planowanie strategiczne. Warszawa: PWN.
 6. Krupski R. (1993): Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum.
 7. Krupski R. (red.) (1999): Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Pierścionek Z. (1996): Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2001): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Warszawa.
 10. Quinn J.B. (1992): Some Useful Defimtions. London: McGraw-Hill.
 11. Stoner J.A.F., Wankel C. (1992): Kierowanie. Warszawa: PWE.
 12. Upton N., Felan J.T., Teal E.J. (2001): Strategic and Business Planning Practices of Fast Growing Family Firms. "Journal of Small Business Management" nr 39.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu