BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Systemowe ujęcie przewagi konkurencyjnej - model pentagramu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 98-110, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Model przewagi konkurencyjnej
Competitive advantage, Competitive advantage model
Abstract
Celem niniejszego referatu jest prezentacja modelu, który, zgodnie z zamysłem autora, pozwoliłby na kompleksową analizę przewagi konkurencyjnej. Zaproponowany model jest próbą syntezy rozmaitych wątków rozważań obecnych w literaturze przedmiotu - w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia autora. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czakon W. (2001): Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości. "Przegląd Organizacji" nr 1.
 2. Edvinsson L., Malone M.S. (2001): Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 3. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1992): Ekonomia. Gdańsk: FG NSZZ "Solidarność".
 4. Koźmiński A.K., Obłój K. (1989): Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWN.
 5. Obłoj K. (1987): Strategia przetrwania organizacji. Warszawa: PWN.
 6. Obłoj K. (2001): Tworzenie i zawłaszczanie wartości. "Rzeczpospolita" 4 kwietnia.
 7. Pietrzak M. (2002): Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 8. Porter M.E. (2001): Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 9. Porter M.E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 10. Pszczołowski T. (1978): Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 11. Simon H. (1999): Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Warszawa: PWN.
 12. Strategor (1997): Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu