BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Walczyk Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w przemyśle: wrzesień 2011
Business Survey: September 2011
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 276, 32 s., wykr., tab.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie, Zapasy
Business trends, Processing industry, Employment, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
We wrześniu 2011 roku wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszyła się. Spadek był jednak niewielki, wyniósł zaledwie 0,2 pkt. Aktualna wartość wskaźnika, +7,4 pkt., jest niższa od wartości sprzed roku o 6,6 pkt. W sektorze publicznym wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 4,1 punktu i wynosi +17,3 pkt. Jest to taka sama wartość jak przed rokiem. W sektorze prywatnym miał miejsce niewielki wzrost wartości wskaźnika o 0,1 pkt., do poziomu -P5,5 pkt. Jest to wartość o 7,6 pkt. niższa niż przed rokiem. (fragment tekstu)

In September 2011 the business indicator of the manufacturing industry increased but only slightly, by 0.2 pt. It amounted to +7.4 pts and was lower than a year earlier by 6.6 pts. The indicator for public firms fell by 4.1 pts to reach +17.3 pts, the same value as one year earlier. For private firms the indicator insignificantly increased by 0.1 pt and equaled +5.5 pts. It was 7.6 pts down from the September 2010 figure. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu